Konference Moderní veřejná správa 2016

Konference Moderní veřejná správa 2016

I. výroční konference Moderní veřejná správa 2016 se uskuteční ve dnech 15. - 16. září 2016 v Praze.

Součástí konference bude i speciální blok zabývající se kvalitou ve veřejné správě, jež bude suplovat roli tradiční Národní konference kvality ve veřejné správě.

Na konferenci budou vystupovat přední osobnosti z národní, regionální i lokální úrovně české veřejné správy a budou na ní mimo jiné řešeny aktuální otázky z oblasti legislativy a financování veřejné správy.