Konference Moderní veřejná správa 2016

Konference Moderní veřejná správa 2016

I. výroční konference Moderní veřejná správa 2016 se uskutečnila ve dnech 15. - 16. září 2016 v Praze.

Součástí konference byl i speciální blok zabývající se kvalitou ve veřejné správě, jež suploval roli tradiční Národní konference kvality ve veřejné správě.

Na konferenci vystoupili přední osobnosti z národní, regionální i lokální úrovně české veřejné správy a byli na ní mimo jiné řešeny aktuální otázky z oblasti legislativy a financování veřejné správy.