Žďár nad Sázavou: Portál „Žďáráka“

Obvyklý portál občana, kterých je dnes již široká nabídka, naráží v praxi na několik bariér, jakými jsou například nepřívětivá či neexistující konektivita s oznamovacími či platebními aplikacemi. Bez telefonátů, e-mailu nebo „papírovky“ se to začasté zkrátka nepovede. Dále se jen někde podaří dosáhnout oboustranné prospěšnosti – prospěch pro klienty, ale i pro úředníky, myšleno v maximálně možné user-friendly podobě.

V rámci portálu města se občan nyní může přihlásit přes bankovní identitu a zaplatit například poplatek za vlastnictví psa nebo za svoz komunálního odpadu. Systém ho samozřejmě o blížícím se termínu platby zavčas zpraví a mimoto nabídne i přehled o poplatcích. V dnešní rychlé době, kdy každý občas na něco zapomene, je spolehlivá soupiska a připomenutí vítaným pomocníkem.

V rozvoji portálu se do budoucnu počítá s možností vyplňování elektronických formulářů, oznamování o uzavírkách a omezeních ve městě a jeho okolí. „Žďárák“ se chce při selekci důležitého dostat přímo do zorného pole svých občanů. Stejně tak je v plánu, že se klient se svým požadavkem skrze portál přímo a bez průtahů spojí s příslušným úředníkem. Dále jsou v plánu
i rezervační systém a vyhlašování anket. Žďár nad Sázavou usiluje o integrovaný multifunkční systém jaksepatří.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.

Říčany: Interaktivní mapa „Poznej Říčany“

Opravdu přehlednou interaktivní mapou se nyní mohou pyšnit Říčany u Prahy. Město je dlouhodobě zatížené silnou dopravou, čímž se může jevit pouze jako obec tranzitního významu. Dopravní situace tak nutí zástupce města, aby hledali každý dostupný způsob, jak těžit z potenciálu lokality.

Samotná poloha Říčan a pestrá povaha místa je předurčuje k bližšímu prozkoumání. Díky interaktivní mapě lze na základě členění do kategorií snadno zjistit, že město má kompletní občanskou vybavenost i značný turistický potenciál. Chcete si zapůjčit bicykl? Chcete na něm objevit cyklostezku? Vše je rychle k zjištění na poznejricany.cz. V kompaktním a přehledném balení, s možností například plánování trasy, vynikne i skutečnost, že Říčany nezaostávají ani z hlediska kulturního vyžití. Na mapě lze rovněž rychle najít dopravní spoje, bankomaty, čerpací stanice, polohu a typ parkovacích míst, lékárny nebo rozmístění online kamer.     

S dalším rozvojem mapy se počítá, ať již z hlediska POI (body zájmu), panoramatických fotografií nebo rozšíření o další kategorie a tudíž i místa na mapě. Mimo obyvatel města a turistů se pozitivní zpětná vazba nese i z řad tamějších ukrajinských uprchlíků, kterým výrazně pomohla poznat a docenit jejich dočasný domov.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.

Šumperk: Síť rychlých městských wi-fi hotspotů

Dá se říci, že město vyšlo vstříc občanům, kteří o hotspoty jednoduše stáli. Hotspoty teď slouží nejen rezidentům, ale i návštěvníkům města. Po zadání platné e-mailové adresy je každému poskytnuto 60minutové připojení bez limitu v čerpání dat. Výkon sítě boří mýtus o „lagujícím“ internetu zdarma – free internet v Šumperku je rychlý. O účinnost se totiž stará optická metropolitní síť.

Denně se k síti připojí 900 unikátních uživatelů, v roce 2021 bylo evidováno 80 000 přístupů z unikátních zařízení. Jen pro doplnění uveďme, že Šumperk je v současnosti město s 26 000 obyvateli.

Síť wi-fi hotspotů je městem neustále rozšiřována. V Šumperku se tak připojíte nejen třeba na autobusovém nádraží, ale už i v kostele. K dispozici je rovněž mapa všech lokalit s dostupnými City-Free wi-fi hotspoty. Město tak dokazuje, že podobné systémy nejsou jen záležitostí velkých měst.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.

Prachatice: Virtuální realita jako vhled do života klientů

Pravděpodobně není lepší cesty, jak docílit proklientského přístupu, než podívat se na svět přímo očima klientů. Jak toho ale dosáhnout? Chytrý nápad měli v Prachaticích, kde si úředníci – prvně v rámci specializovaného kurzu – „ohmatali“ skrze virtuální realitu život očima lidí trpících demencí. A to velice sugestivně.

Jak patrno, VR headsety, potažmo systémy neplní pouze zábavní funkci nebo nejsou využívány coby vojenské simulátory anebo v průmyslu. Už si hledají cestu i do pracovního života v interakci úředníka s občanem a zejména do vzdělávání.

VR v Prachaticích nadále slouží při zaškolování nových pracovníků v relevantních oblastech (pečující služby, školství, kultura), kde je předpokladem zvýšená interakce se seniory nebo s osobami zdravotně znevýhodněnými. V plánu je nákup dalších simulačních programů. Pomáhat světu s fenoménem stárnutí populace prostřednictvím světa virtuálního, to je chvályhodný paradox.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.

Praha 14: Mobilní aplikace „Moje 14“

Lepší a rychlejší komunikace s občany v souladu s moderními trendy, to byl cíl na Praze 14. Podstatou aplikace je rychlý oboustranný tok informací, kdy občan nejen informace získává, ale také vznáší podněty a svobodně komunikuje s úřadem. Samotná aplikace agreguje údaje z více zdrojů, které chce co nejsrozumitelněji předávat občanům. Krédem projektu je smysluplnost, kvalita a uživatelská přívětivost.

Podtitul aplikace zní „všechny tváře čtrnáctky“. A opravdu, od dopravní situace, přes výpis zajímavých míst (včetně mapy) a plánovaných událostí, přes možnost občanů ohlašovat věci nepříjemné a navrhovat věci příjemné.

Ostrému spuštění aplikace předcházel relativně dlouhý testovací provoz. Dle přehledu o počtu stáhnutí vše ukazuje na kontinuální nárůst zájmu o aplikaci. Z hlediska rozvoje mobilní aplikace bude městská část postupovat dle výsledků sběru zpětné vazby. Jinými slovy, o co bude zájem, to zůstane. Nebo i ještě něco přibude (některé funkcionality jsou připraveny, ve vyčkávacím režimu). V opačném případě lze přistoupit k zeštíhlení aplikace.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv MČ.

Praha 3: Úřad + knihovna + kulturní centrum + kavárna = nové klientské centrum

Třetí městská část Prahy má 80 tisíc obyvatel a její území je dosti členité. Zastupitelé se trápili tím, jak služby města přiblížit také obyvatelům okrajových čtvrtí, jako je například Jarov. Nikdo už si nepřál, aby lidé museli kvůli cestě na úřad přejíždět na opačný konec městské části. Bylo proto rozhodnuto využít stávající infrastrukturu, tedy místo, které navštěvují občané všech věkových skupin a na které jsou již zvyklí. Volba padla na pobočku městské knihovny / Kulturní centrum Vozovna.

Doplněné poslání tohoto střediska bylo třeba co možná nejvíce dostat do povědomí občanů, protože o ně tu šlo v prvé řadě. Podat jim informaci, že dané místo nyní oplývá úplně novými službami. V knihovně a kulturním centru tak odteď lze mimo z názvů plynoucího najít i následující: pobočku Czech Point, prodej parkovacích oprávnění, vidimace a legalizace. Čímž vniklo poměrně rozmanité nové klientské centrum, nazvané Klientské centrum Vozovna.

Samotné Kulturní centrum Vozovna skýtá bohatý kulturní program a mimo jiné také kavárnu. K dobré kávě si přímo na místě lze zapůjčit i knihu z místní knihovny. Ohlasy občanů na multifunkční úřad jsou pozitivní, okruh nabízených služeb se bude nadále rozšiřovat. Symbióza úřadu, kulturního centra a městské knihovny tak bezezbytku vystihuje rčení spojit příjemné s užitečným. A navíc na jednom místě.

 

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv MČ.

Praha 10: Strategický rozvoj městské části 2020–2030 se zapojením občanů

MČ Praha 10 má velký potenciál. Jedná se o druhou největší pražskou městskou část a také o šesté největší „město“ v Česku. Přesto desítka doposud neměla svůj strategický plán rozvoje se stanovenou vizí, strategickými cíli, opatřeními a měřitelnými indikátory. Zaměstnanci úřadu městské části Praha 10 neměli adekvátní zkušenosti se strategickým plánováním a projektovým řízením.

Úřad městské části přijal nezbytná opatření a společně s občany, spolky, architekty a zástupci dopravní obslužnosti a technických služeb během několika uplynulých let stanovil rámec dalšího rozvoje desítky. Prvním výstupem pro veřejnost bylo v roce 2019 spuštění webu strategieprodesitku.cz, s novou  vizuální identitou strategie, kde jsou informace týkající se strategie a participace.

Úředníci se aktivně stýkali s lidmi také během turné Strategie tour, sérii osvětově-plánovacích akcí pořádaných přímo v ulicích Prahy 10 ve všech příslušejících lokalitách – Vršovice, Záběhlice, Strašnice, Malešice. V roce 2022 byly do participativního rozpočtu zapojeny žáci základních škol a pilotně i jedné střední školy. Vznikne tak aktivní skupina žáků, která chce být městské části nápomocna při rozvoji Prahy 10 z pohledu mladého občana.

 

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv MČ.

Pardubice: P-PINK – Pardubický podnikatelský inkubátor

Podnikatelský inkubátor byl založen s cílem zvýšit podnikavost v Pardubicích i přilehlém regionu a zaměřuje se zejména na projekty/startupy s inovativním potenciálem. Fyzicky bylo vybudováno centrum (prozatím nefinální, v pronajatém prostoru) podnikání a inovací. Jde o zázemí pro nové podnikatele, které je přirozeným prostorem pro networking a vznik obchodních partnerství.

V nabídce centra jsou také systematické nástroje pro začínající podnikatele, možnost práce v rámci sdílených kancelářích (coworking) nebo využití centra jakožto virtuálního sídla firmy. V neposlední řadě lze v centru pořádat vlastní workshopy a přednášky, nebo se takových coby posluchač účastnit. Akce vedou zkušení mentoři a lidé z praxe.

Začínající podnikatelé kvitují zejména bezplatnou možnost úvodní konzultace podnikatelského záměru. Semináře a webináře jsou rovněž bezplatné a těší se značné oblibě. Transfery zkušeností probíhají rovněž prostřednictvím pořádání kulatých stolů s politiky a podnikateli. Prohlubuje se také propojení centra se středními a vysokými školami v regionu.

Pardubice se zvou městem pro byznys. Nutno podotknout, že formát výzvy začínajícím podnikatelům působí opravdu přesvědčivě a svému projektu v Pardubicích hodně věří. Ruku v ruce s inkubátorem jde i nově vystavěná sekce na portálovém webu města – Podnikatel. S cílem nabídnout více informací a zároveň zjednodušit orientaci na portálu, který je nově strukturován dle jednotlivých cílových skupin: Občan, Turista a právě zmíněný Podnikatel.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.

Otrokovice: Jednoduchá domluva s cizinci

Náhlé změny situace vyžadují rychlé řešení. A pomáhat je vždy třeba. A jak se také říká – pomoc musí být především rychlá, aby byla účelná. V tomto případě dobré praxe by se dalo říci, že zafungoval ryzí selský rozum. Pomoc Ukrajincům se v Česku ukázala být fungující takzvaně na všech frontách, avšak i přes dlouholeté soužití Čechů a Ukrajinců reprezentovala jistý limit jazyková bariéra. A to se samozřejmě nevyhnulo ani jednání úřadů s cizinci, které skokově zintenzivnilo.

V Otrokovicích jednali bezodkladně. Připravili tablet s nainstalovanou aplikací – překladačem. Pro svůj úkol vybrali ten nejvhodnější překladač z několika dostupných. Komunikace probíhá v textové i zvukové podobě a úřad nezaevidoval ani jediný problém s neporozuměním ve vztahu klienta a úředníka. Žádná podstatná informace tak není ztracena v překladu. Příchozí cizinci vnímají možnost tohoto druhu komunikace velice pozitivně a projevují vděk.

Další rozvoj služby není plánován, vzhledem k tomu, že aplikace umožňuje překládat z několika cizích jazyků. A také kapacitně je nyní vše v pořádku. Překladač tedy bude spolehlivě pomáhat dál, nejen po čas válečné krize.

 

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.

Olomouc: Odstraňování reklamního smogu v památkové rezervaci

Olomouc, město vyhledávané turisty, dlouhodobě trápil reklamní smog a nevyhovující vzhled některých provozoven v městské památkové rezervaci. Objevovaly se nepovolené reklamy, vlastníci a provozovatelé si sami nevěděli rady s tím, na koho se obrátit, když potřebují představit a schválit prostředek fyzické reklamy nebo účelového zařízení. Tím pádem nechávali věci na své libovůli a představách producentů fyzické reklamy. Docházelo tak k montážím křiklavých označení provozoven bez jakéhokoliv koordinace. A proto bylo třeba vymezit tomuto jednání jasné mantinely, postupovat jednotně dle určité metodiky, kterou město vypracovalo a která je teď k dispozici.

Nyní se již provozovatelé obrací na odbor památkové péče, který dle metodiky přesně stanoví parametry reklamního prostředku, který provozovatel může zadat do výroby. Dále je v přípravě i metodika pro vzhled předzahrádek, přesněji jde o restaurační zahrádky v olomoucké památkové rezervaci. Tento postup není v naší zemi ojedinělý, avšak i na příkladu Olomouce je znát současný trend odklonu od turistického rázu služeb a podoby našich měst.

Město ještě ve spolupráci s Univerzitou Palackého připravuje systém mapující stávající stavby a zařízení pro reklamu (bigboardy a billboardy) na území města, s cílem dále identifikovat a sumarizovat nepovolené stavby a zařízení.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2022

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/nejprivetivejsi-urad-v-cr-ma-opet-kolin/

Foto: Archiv města.