V Městském úřadu Boskovice se neztratíte

Pokud nechcete, aby vám občané zmateně bloumali po spletitých chodbách úřadu, jednou z možností je připravit virtuální prohlídku budovy úřadu. Toto moderní řešení zvolili například v Boskovicích, kde nafotili prostory dvou budov svého městského úřadu. Interaktivní virtuální prohlídku úřadu, která umožňuje procházení v rozsahu 360°, navíc propojili s informacemi o činnosti odpovědných odborů, životními situacemi a formuláři. Díky tomu se občané v budovách úřadu snadno orientují, což zrychluje vyřízení jejich úředních záležitostí.

V Boskovicích přišli s nápadem vytvoření virtuální prohlídky budov městského úřadu po dobrých zkušenostech s realizací virtuální prohlídky města. Při tvorbě nového projektu proto znovu oslovili osvědčenou firmu. Vedle fotografování chodeb bylo nutné vytvořit grafické mapy, do kterých jsou body prohlídky zakresleny a lze je libovolně vybírat.

Tato služba je využívána nejen občany, ale i jako podpora výuky na základní škole, kde probíhá projekt „Hrajeme si na úřad“ a touto formou se mohou žáci s chodem úřadu seznámit. Na základě podnětu občanů v Boskovicích do budoucna zvažují rozšíření virtuální prohlídky úřadu o navigaci, která by občana dovedla do cíle, který by si na začátku zvolil.

 

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/