9. Národní konference kvality ve veřejné správě

9. ročník Národní konference kvality ve veřejné správě se uskutečnil ve dnech 19.–21. února 2013 v OREA Hotelu Voroněž 1 v Brně.

Plenární zasedání, které proběhlo první den konference, bylo již tradičně zaměřeno na kvalitu ve veřejné správě a řízení v České republice a v Evropě. Druhý den současně probíhaly čtyři odborné sekce – Kvalita ve veřejné správě (metody kvality CAF a ISO), Inovace ve veřejné správě (v sekci byli představeni letošní vítězové cen MV), Lidské zdroje a kvalita (systematizace, organizační řád, hodnocení a osobní spisy zaměstnanců), sekce e-Government (formuláře, jejich tvorba, využití a vazba na Základní registry) a Komerční sekce (propagace nástrojů a služeb vedoucích ke zvyšování kvality). Poslední den konference byl zaměřen na téma Jak dál zvyšovat kvalitu ve veřejné správě.

Nedílnou součástí národních konferencí kvality je předávání Cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, které probíhá v rámci slavnostního večera prvního dne konference. Cílem soutěže je podpořit ty úřady, které si význam kvality ve své práci nejen uvědomují, ale především hledají a hlavně nacházejí cesty k jejímu dosažení. O ceny MV letos soutěžilo celkem 38 organizací. V kategorii stříbrného stupně se soutěže zúčastnilo 12 organizací, o bronzový stupeň se ucházelo 18 soutěžících a v kategorii inovace bylo zařazeno 8 organizací. Proběhl také nultý ročník ceny Personalista veřejné správy.