9. ročník Národní konference kvality ve veřejné správě se uskutečnil ve dnech 19.–21. února 2013 v OREA Hotelu Voroněž 1 v Brně.

Plenární zasedání, které proběhlo první den konference, bylo již tradičně zaměřeno na kvalitu ve veřejné správě a řízení v České republice a v Evropě. Druhý den současně probíhaly čtyři odborné sekce – Kvalita ve veřejné správě (metody kvality CAF a ISO), Inovace ve veřejné správě (v sekci byli představeni letošní vítězové cen MV), Lidské zdroje a kvalita (systematizace, organizační řád, hodnocení a osobní spisy zaměstnanců), sekce e-Government (formuláře, jejich tvorba, využití a vazba na Základní registry) a Komerční sekce (propagace nástrojů a služeb vedoucích ke zvyšování kvality). Poslední den konference byl zaměřen na téma Jak dál zvyšovat kvalitu ve veřejné správě.

[box]Podrobný program konference dostupný zde (pdf)[/box]

[box]Prezentační materiály přednášejících naleznete zde[/box]

Nedílnou součástí národních konferencí kvality je předávání Cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě, které probíhá v rámci slavnostního večera prvního dne konference. Cílem soutěže je podpořit ty úřady, které si význam kvality ve své práci nejen uvědomují, ale především hledají a hlavně nacházejí cesty k jejímu dosažení. O ceny MV letos soutěžilo celkem 38 organizací. V kategorii stříbrného stupně se soutěže zúčastnilo 12 organizací, o bronzový stupeň se ucházelo 18 soutěžících a v kategorii inovace bylo zařazeno 8 organizací. Proběhl také nultý ročník ceny Personalista veřejné správy.

[box]Seznam oceněných[/box]

[box]Fotografie z průběhu konference[/box]