Mega nápady je název pro chebský participativní rozpočet. Ten umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, občané pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě vylepšit. Projekt funguje tak, že radnice vyčlení peníze v rozpočtu, lidé podají v termínu návrhy, úředníci prověří realizovatelnost návrhů, návrhy prodiskutují občané mezi sebou, o návrzích proběhne hlasování a poté následuje realizace vybraných návrhů.

Vítězným návrhem 1. ročníku (2020) se staly Oříšky. Jednalo se o osazení svahů v parku stovkou keřů (líska, ptačí zob apod.) a pěticí vzrostlých ořešáků, zhotovení a instalaci 50 budek, speciálních pro veverky a klasických pro zpěvné ptactvo a umístění informační tabule. Realizace návrhu má nesporně vzdělávací a poznávací přínos pro děti i dospělé, přináší pomoc veverkám ve shánění potravy, aby nemusely přebíhat přes sinici a být ohroženy na životě. Zároveň došlo ke zpevnění svahů. Akce byla realizována za částku cca 250 000 Kč. První ročník byl bohužel kvůli pandemii covidu-19 ochuzen o osobní prezentace návrhů, se kterými bylo počítáno v období před hlasováním občanů.

V prvním ročníku město obdrželo 35 návrhů, z toho bylo 17 vyhodnoceno jako realizovatelných, 14 nakonec bylo občany odhlasováno k realizaci. Letos občané podali 25 návrhů, z nichž budou hlasovat o osmnácti. Vybudována či opravena budou hřiště, budou vysazeny stromy nebo umístěny lavičky. Vzhledem k počtu zaslaných návrhů i s ohledem na ohlas již realizovaných návrhů se vedení města domnívá, že projekt je úspěšný a u občanů našel zájem, hodlá v něm proto i nadále pokračovat.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/


Foto: Archiv města