Cíle projektu

Vývoj a implementace řešení, které zlepší a obohatí stávající situaci v oblasti informování turistů. Využití za tím účelem nejmodernějších technologií a poznatků z oblasti IT.

Popis řešení

Elektronické turistické informační centrum (dále jen ETIC) se stalo pro turisty, občany i podnikatele moderní virtuální branou do města Chomutova. ETIC umožňuje uživatelům prostřednictvím mobilu, počítače, SMS, e-mailu či webového rozhraní získat veškeré dostupné informace z oblasti cestovního ruchu v Chomutově a okolí. Systém je vyvinut tak, aby jeho obsluha byla co nejjednodušší a bylo umožněno snadné doplňování, aktualizace a uchovávání vložených informací.

Technickým řešením ETIC je webový portál, který využívá moderní technologie v oblasti internetových a telekomunikačních nástrojů. Portál je propojen na databáze informací: nejzajímavější místa v lokalitě; kalendář akcí z kulturního, sportovního a společenského dění, turistické cíle v lokalitě apod. Mimoto je provázán s databázemi dat souvisejících s návštěvností uživatelů.

ETIC nabízí turistům hned několik komunikačních kanálů: bezplatnou informační linku, odpovědi na dotazy zaslané SMS, komunikace pomocí emailu, webové on-line kamery vybraných míst, internetová televize, audio průvodce ke stažení.

Budování ETIC provázela rozsáhlá propagační kampaň realizovaná v celostátních tištěných i internetových médiích, např.: MF Dnes, Idnes, Blesk. Současně byly distribuovány i propagační předměty: vizitky, letáky, pohlednice, DVD, plakáty, upomínkové předměty i bezbariérové mapy pro tělesně postižené občany.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Komplexní webový portál, který integruje a doplňuje nabídku webových stránek obce.
  • Komfortní obsloužení a rychlé zodpovězení dotazů velkému počtu uživatelů.
  • Zlepšení srozumitelnosti sdělovaných informací jejich grafickým vyjádřením.
  • Značné zvýšení cestovního ruchu v lokalitě.

Přenositelnost řešení

Řešení je přenositelné na jakoukoliv obec, ale podléhá licenci. Licenci poskytuje město organizacím veřejné správy bezplatně, na požádání.

Možné překážky realizace

  • Finanční náročnost pořízení zařízení a technická náročnost vývoje a implementace řešení.
  • Časová náročnost, jež vyžaduje sledování pokroku v moderních technologiích.

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2011