Cíle projektu

Vytvoření webového portálu pro zveřejňování aktuálních, přehledných a komplexních informací o sociálních službách ve statutárním městě Děčín a o jejich poskytovatelích. Portálu k zajištění aktivního přístupu všech zainteresovaných stran k aktuálním a komplexním údajům o nabízených sociálních službách ve městě.

Vytvoření portálu, který by propojil všechny roviny a pohledy komunitního plánování: „Společně aktuálně a kvalitně“, čímž je míněno, že „komunita plánuje pro komunitu a lidi v ní žijící“,.

Popis řešení

Zřízení portálu zvyšuje informovanost o poskytovaných sociálních službách ve městě a podmínkách jejích využívání. Portál zvláště slouží pro sběr dat, pro vytváření metodických a analytických materiálů, pro jejich zpracovávání a pro jejich vyhodnocování v pravidelných intervalech. Samozřejmě také pro jejich zveřejňování.

Webový portál nabízí široké veřejnosti možnost získat komplexní informace ze sociální oblasti na jednom místě s garancí aktuálnosti. Portál se skládá ze tří částí:

 • První část nabízí veškeré informace o procesu komunitního plánování, o jeho struktuře a o jednotlivých členech koordinačních skupin a o s tím souvisejících dokumentech. Obsahuje také kalendář akcí a veškeré potřebné kontakty.
 • Druhá část je vlastním portálem sociálních služeb, který také dokumentuje průběhy dotačních řízení. Slouží jako registr organizací a zdroj informací ze sociální oblasti. Konkrétní organizaci lze vyhledat podle několika hledisek: typu služby, druhu služby, adresy, názvu, paragrafu služby a kategorie.
 • Třetí část je věnována komunitnímu plánování a uvádí odkazy na důležité zdroje týkající se sociální oblasti. Její součástí jsou dokumenty, archivy a přehledy získaných ocenění.

Samotné komunitní plánování se uskutečňuje ve třech propojených rovinách:

 • Politické, ve které pracují zadavatelé.
 • Odborné, určené pro poskytovatele sociálních služeb a další odborníky v této oblasti.
 • Uživatelů služeb a veřejnosti.

Portál byl vytvořen ve spolupráci odborů magistrátu bez finančního zatížení rozpočtu města. Projekt řídilo statutární město Děčín. Prvotní výzkum před zahájením řešení byl proveden ve spolupráci se soukromou společností z oblasti vzdělávání a poradenské činností zabývající se průzkumy vnímání a názorů veřejnosti.

Hlavní přínosy a výsledky

 • Nástroj pro výkon role obce v sociální oblasti.
 • Aktuální a komplexní informace o sociálních službách na jednom místě. Publikování statistických dat, novinek a přehledů ze sociální oblasti.
 • Aktivní přístup a zapojení do aktualizace portálu všech poskytovatelů uživatelů sociálních služeb.
 • Bezplatná inzerce činností a nabízených služeb organizací sociálních služeb.
 • Zajištění přístupu k dokumentům v elektronické formě.

Přenositelnost řešení

Portál je možné doporučit všem obcím, které chtějí nabídnout komplexní a aktuální informace o sociálních službách na jednom místě v daném okamžiku. Obce mohou dle svých specifických požadavků samostatně navrhovat jednotlivé moduly portálu.

Možné překážky realizace

Plošné zapojení poskytovatelů sociálních služeb do správy portálu.

 

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2011