Statutární město Havířov se nachází v okrese Karviná v Moravskoslezském kraji. www.havirov-city.cz

Rychlá orientace na úřadu díky interaktivnímu webovému plánku

V Havířově se ve snaze usnadnit lidem orientaci v budově magistrátu inspirovali v navigačních plánech obchodních středisek, které občané dnes běžně využívají pro snadnou a rychlou orientaci v rozsáhlých prostorách obchodních center. Proto se rozhodli připravit obdobné plány i pro vlastní budovu magistrátu města.

Jelikož budovu magistrátu tvoří šest pater postavených do písmene H, magistrát upustil od zvažovaného znázornění v 3D vrstvách a místo toho připravil 2D půdorysové plány jednotlivých pater. Občané si tedy musí prohlížet jedno patro po druhém, což ovšem nijak nesnižuje uživatelskou hodnotu. Webový plánek je přitom do jisté míry interaktivní. Přejetím po vybrané místnosti (nadepsané číslem dveří) se objeví okno s údaji o osobě sídlící v dané kanceláři (jméno, kontakty) a o činnosti, kterou vykonává (podatelna, místní poplatky, spisovna, občanské průkazy atd.). Systém rovněž nabízí vyhledávání dle čísla dveří nebo dle jména úředníka.

Navigace vždy po ruce

Magistrát si od tohoto nástroje slibuje vyšší servis pro občany, kteří se sami chtějí orientovat na úřadu a například si dopředu vyhledat umístění kanceláře, do které si přijdou vyřídit úřední záležitost. Odpadá tak bloudění po chodbách úřadu. Díky umístění na webových stránkách města si občané mohou plánek prohlížet v reálném čase například na chytrém telefonu a nemusí se vracet do přízemí budovy k informacím.

Schematický plán jednotlivých pater a kanceláří byl získán z evakuačních plánů budovy. Všechny ostatní náležitosti magistrát řešil s externími grafiky a programátory, kteří systém připravili. Občané tento nástroj vítají a dle představitelů úřadu ho hojně používají. Dalším plánovaným krokem je propojení navigačního systému s webovou sekcí „Potřebuji vyřídit“, v níž je přímo u dané životní situace uvedeno, kde ji může člověk vyřídit, a proklikem se bude možné podívat i na místo, kde sedí úředník, se kterým má občan tuto situaci řešit.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie: Autor: Petr Michalik – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0