Statutární město Jablonec nad Nisou leží v údolí řeky Nisy v Libereckém kraji. Žije v něm přibližně 45 tisíc obyvatel. www.mestojablonec.cz

Všechny smlouvy nad 20 000 Kč veřejně dostupné

Ve statutárním městě Jablonci nad Nisou obyvatelé naleznou zveřejněné na webových stránkách města nejen veškeré smlouvy, ale dokonce i objednávky s hodnotou nad 20 000 Kč. Město poskytuje smlouvy pravidelně od roku 2013.

Vedle plného znění smluv a objednávek město zveřejňuje také další podklady, které pomáhají k transparentnosti hospodaření. K nalezení konkrétní smlouvy či objednávky slouží přehledný vyhledávač, který nabízí hledání dle různých kritérií.

Přehledné vyhledávání s množstvím kritérií a informací

Zájemce si tak může vyhledat všechny smlouvy a objednávky týkající se určitého tématu, konkrétní smluvní strany či v rozmezí udané ceny. Mimo to je možné vyfiltrovat smlouvy a objednávky týkající se vybraného odboru nebo uzavřené v některém z nabízených roků. Možností je také vyhledávání dle typu smluv či kombinací zmíněných kritérií.

Z dat uvedených na webových stránkách se zájemci dozvědí také jména předkladatelů a zpracovatelů smluv. Dokumenty jsou přehledně vloženy ke stažení a přečtení ve formátu PDF.

Budoucí použití vedle registru smluv je otázkou

Zavedení předcházelo rozhodnutí vedení města a následné usnesení rady města v této věci. Před spuštěním bylo nutné připravit webové prostředí na stránkách města a zaškolit jednotlivé pracovníky úřadu, kteří data nyní publikují.

Problematickým se stalo jednoznačné určení limitu hodnoty zakázky, zvláště s ohledem na rozdíly mezi plátci a neplátci daně z přidané hodnoty. Jako budoucí otázka vyvstává, jak vlastní databázi smluv dále využívat ve vztahu k registru smluv.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)