Město Jirkov se nachází v okrese Chomutov v Ústeckém kraji. www.jirkov.cz

Interaktivní orientační plánek usnadní orientaci na úřadu

Městský úřad v Jirkově tvoří dvě budovy, přičemž jedna má 5 a druhá 3 patra. Pro snazší orientaci občanů na takto spletitém a rozsáhlém úřadu se proto město rozhodlo na webové stránky vyvěsit vedle kontaktů na úředníky také interaktivní orientační plánek budov a pater úřadu.

Orientační plánek je propojen s organizační strukturou úřadu, díky čemu se občan po přejetí kurzorem myši přes danou místnost (označenou názvem odboru) ihned dozví, kdo v dané místnosti úřaduje, včetně jeho kontaktů (e-mailová adresa a telefonní číslo) a funkce. Po rozkliknutí dané osoby se otevře přehled agend, které úředník vykonává, případně včetně odkazů na potřebné formuláře a další informace.

Impulsem pro umístění orientačního plánku na webové stránky města byla snaha města občanům poskytnout předběžnou virtuální simulaci pohybu po úřadu tak, aby po něm zbytečně nebloudili.
Díky umístění na webových stránkách si občan může plánek prohlížet i přes mobilní telefon a díky tomu se lépe orientovat i při samotné návštěvě úřadu. Plánek je ovšem dostupný také v tištěné podobě u vchodu úřadu.

Vyvěšení plánku na webové stránky není složité

Před vyvěšením na webové stránky bylo nutné připravit tištěné podklady, které byly překresleny
do digitální podoby a následně vyvěšeny na webové stránky a propojeny s organizační strukturou úřadu
a kontakty na úředníky. Během umisťování a při případných editacích město zaznamenává drobné problémy technického rázu, které operativně řeší se společností, jež vyvinula webové stránky.

Dle informací představitelů města se orientační plánek občanům líbí a vítají ho. Plánek také přinesl lepší orientaci na úřadu, což bylo jeho hlavním cílem. Město do budoucna plánuje modernizaci designu plánku a ještě větší a efektivnější propojení se systémem životních situací a kontaktů na úředníky.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie: Autor: Marounek – vlastní dílo, CC BY-SA 3.0