Liberec je statutární město situované na severu Čech v kraji pod vrcholem Ještědu. S více jak 100 tisíci obyvateli je pátým nejlidnatějším českým městem. www.liberec.cz

Na úřad po celý týden a dokonce i v sobotu

I v Liberci se magistrát města dříve setkával s obvyklými stížnostmi obyvatel na nevyhovující úřední dobu a nedostatečný počet úředních hodin. Vedení města se proto rozhodlo vyjít obyvatelům maximálně vstříc.

O pracovní týden má úřad otevřeno každý den v celkovém rozsahu 40 hodin, po kterých jsou úředníci k dispozici občanům a vyřizují jejich potřeby. Nejvíce vítanou zprávou, zvláště u pracujících obyvatel, bylo i zahájení sobotního provozu úseků vybraných agend, například oddělení správních agend, odbor dopravy nebo pracoviště Czech POINT mezi 8 a 12 hodinou. Občané si tak v sobotu mohou vyřídit například osobní doklady nebo registraci vozidla.

V Liberci tedy úřední záležitosti obyvatel vyřizují po 44 hodin týdně. Občané mimo to oceňují možnost objednávat se na konkrétní termín přes elektronický rezervační systém na webu města, čímž odpadá nutnost stát ve frontách.

Nezbytné je posoudit provozní možnosti úřadu

V úředních hodinách musí být zaměstnanci magistrátu k dispozici občanům na svém pracovišti a být schopni telefonického, e-mailového i osobního kontaktu. Proto se nejdříve důkladně posuzovaly možnosti zaměstnanců a provozní možnosti úřadu, tak aby byl zajištěn plynulý chod.

Na schvalování finální podoby provozu úřadu se podílelo nejen vedení města, ale také příslušná odborová organizace. Po schválení bylo nutné zapracovat změny do příslušných vnitřních předpisů úřadu, zejména pracovního řádu, organizačního řádu a oběžníků tajemníka magistrátu.

Na konec efektivně informovat

Následně probíhalo seznámení zaměstnanců s novou pracovní dobou a úkoly. Objevily se také obavy, zda zaměstnanci budou po navýšení počtu úředních hodin, ve kterých se musí věnovat klientům/občanům, zvládat i svou administrativní agendu a případně práci v terénu.

V závěru došlo k informování občanů o nové úřední době prostřednictvím webových stránek města, na úřední desce magistrátu, v městských novinách a na infopultech budov úřadů.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)