Statutární město Most, ležící na Mostecké hnědouhelné pánvi, se nachází na severozápadu Čech v Ústeckém kraji. S 67 tisíci obyvateli patří mezi patnáctku největších měst Česka. www.mesto-most.cz

Vedle tištěného zpravodaje také internetový deník

Již od roku 2000 vydává statutární město Most radniční měsíčník Mostecké listy, který vznikl pro informování veřejnosti o činnosti města a magistrátu, ale také k informování o práci příspěvkových či neziskových organizací, které neměly dostatečné finanční zdroje pro placenou komerční sebeprezentaci.

V roce 2009 z důvodu nárůstu poptávky po informacích spojené s rozvojem nových médií se město rozhodlo začít spravovat i vlastní internetový deník, který je stejnojmennou elektronickou mutací tištěného měsíčníku. Ten dle průzkumu ze začátku roku 2016 pravidelně čte 26 % respondentů, obyvatel Mostu.

Internetový deník je práce na každý den

Tištěná verze Mosteckých listů vychází jako měsíčník a plní funkci dnes již zcela běžného periodického tisku města, který má za cíl informovat občany města o aktivitách magistrátu, dění ve městě a historii regionu. Vychází zdarma a je distribuován do všech mosteckých domácností.

Mostecké listy on-line jsou aktualizované každý den, a to včetně víkendů a svátků. O jejich chod se stará oddělení vnějších vztahů magistrátu. Zájem o spolupráci však projevuje i široká veřejnost, zejména v oblastech sportu, kultury a školství.

Dnes jsou Mostecké listy on-line prakticky multimediální platformou, protože se na nich mimo textů nachází také například televizní reportáže. Webové stránky jsou rovněž propojené s facebookovým profilem, na kterém je možné sdílet zprávy z on-line deníku.

Vše je otázkou dostatku času

Před spuštěním vydávání bylo nutné naplnit náležitosti tiskového zákona. Následovalo vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele (grafiku, předtiskovou úpravu a tisk), personální zajištění redakce a výběr vhodného typu distribuce. V případě spuštění on-line deníku bylo nutné zavést redakční systém.

Jako základní překážka se ukázal nedostatek času. V počátcích Mosteckých listů totiž leželo veškeré organizační a technické zajištění na jediném člověku. Hledání dostatečně zajímavého obsahu tak bylo občas obtížné. V případě on-line deníku se ale redaktoři sami naučili vkládat články a obrázky na web.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)

 

Autor použité fotografie: DavidusWikipedista – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0