Statutární město Prostějov se nachází v okrese Prostějov v Olomouckém kraji. www.prostejov.eu

Přehledný a transparentní systém řešení požadavků občanů

Pokud občany statutárního města Prostějova trápí závady na majetku města, špatně zaparkované vozy, špatný stav laviček nebo veřejného osvětlení a jiné škraloupy na vzhledu města, mohou využít on-line formuláře „Požadavky občanů“, kterým na webových stránkách města zveřejní svůj podnět k řešení.

Pro detailní vyhledání dané lokality je součástí služby mapa města, kde lze zadávat konkrétní místo přímou identifikací (vypsáním adresy) nebo vybráním bodu na mapě. Na této mapě jsou rovněž uvedena místa s informacemi o řešení konkrétních požadavků, ty jsou podrobněji rozvedeny též v databázi dle třídění – všechny požadavky, v řešení nebo vyřešen. Na webových stránkách je ke každému podnětu rovněž připojena reakce města na daný podnět, všichni zájemci se tak okamžitě dozvědí, jak je který podnět řešen.

Čím více možností komunikace s magistrátem, tím lépe

Impulsem k zavedení této funkcionality byla snaha nabídnout občanům další možnost, jak sdělovat své požadavky a podněty, upozornění na nedostatky či problematická místa ve městě. Tento způsob je výhodný zejména pro ty, kteří dávají přednost elektronické komunikaci před ostatními možnostmi, jak sdělit svůj podnět (např. formou bezplatné telefonní linky, e-mailu, písemného nebo osobního podání nebo sdělení v rámci pravidelných setkání občanů s vedením města Prostějova).

Před spuštěním služby bylo nutné zajistit technickou stránku provozu, tzn. provést úpravu redakčního systému webových stránek města. Dále bylo nezbytné zajistit personální správu této agendy včetně vydání vnitřní směrnice, která konkretizuje jednotlivé kroky a povinnosti zaměstnanců magistrátu. Současně byla spuštěna informační kampaň o možnosti podání podnětů s cílením na občany.

Dle vedení úřadu občané oceňují komplexní možnost podávání svých návrhů, podnětů a požadavků. Vzhledem k jejich spokojenosti s touto funkcionalitou proto úřad zatím nezvažuje změnu. Do budoucna se uvažuje o vytvoření mobilní aplikace.

 

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie:Autor: Lehotsky – vlastní dílo, CC BY-SA 3.0