Statutární město Prostějov se nachází na západním okraji Hané, v severní části Hornomoravského úvalu, v Olomouckém kraji. Je domovem pro téměř 44 tisíc obyvatel. www.prostejov.eu

Rozklikávací rozpočet zlepšil přehlednost

Statutární město Prostějov na svých webových stránkách dříve zveřejňovalo seznamy dodavatelských a odběratelských faktur vedle dalších dokumentů a rozpočtu města. Pro zjednodušení práce s těmito dokumenty se nakonec rozhodlo vše sloučit do jedné aplikace rozklikávacího rozpočtu.

Pro aplikaci nechalo zřídit microsite http://rozpocet.prostejov.eu/, na které se zájemce dozví detailní informace o příjmech a výdajích města, včetně rozdělení na jednotlivé oblasti a graficky vyobrazené podíly. Velkou výhodou prostějovského rozpočtu je ovšem možnost proklikat se až k prvotním dokumentům.

Zájemci se mohou proklikat až k fakturám

Aplikace je umístěna na veřejně dostupných webových stránkách města. Před spuštěním aplikace město návštěvníkům nabízí krátký popis možností a návod na zacházení s rozklikávacím rozpočtem.

V samotné aplikaci dodavatel zřídil klasické zobrazení příjmů a výdajů s podíly na jednotlivá odvětví. Město Prostějov ovšem přidalo ještě požadavek, aby se zájemci v rozpočtu dostali až k prvotním údajům, tedy fakturám s popisem plnění, názvem a IČ dodavatele. Možností tak je i funkce vyhledávání na základě subjektu a dokladu.

Důležitá je komunikace s dodavatelem a testování návrhů

Za zřízením rozklikávacího rozpočtu stojí iniciativa zastupitelů města Prostějova za zvýšení transparentnosti v oblasti výdajů města. Základním zadáním byla srozumitelnost pro občany. Veškerá podoba se diskutovala s dodavatelem, aby výsledek plně odpovídal představám města.

Návrhy byly navíc testovány zaměstnanci magistrátu, kteří hodnotili jejich srozumitelnost. Díky tomuto testování se zpřesňovaly body zadání pro dodavatele, další se doplňovaly, jiné rušily. Rovněž se díky testování objevily požadavky na doplnění rozpočtů příspěvkových organizací nebo začlenění dotací.

Vzhledem ke vstřícnosti dodavatele a schopnostem zaměstnanců magistrátu pracovat s elektronickými dokumenty, nedošlo během zavádění k žádným komplikacím. Velká pozornost však byla věnována dodržení zákona o ochraně osobních údajů. Spuštění aplikace doprovázela informační kampaň.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)

Použitá fotografie: Autor: Pernak – Vlastní dílo, CC BY 2.5