Šumperk, označován také jako „Brána Jeseníků“, leží v Olomouckém kraji. Ve městě žije téměř 27 tisíc obyvatel. www.sumperk.cz

Trend on-line rezervačních systémů

Trendem úřadů v odstraňování nutnosti čekat ve frontách je on-line rezervační systém umístěný na webových stránkách města, zřídili ho také v Šumperku. Systém nabízí rezervaci jednoho přednostního klienta na půl hodiny, a to pro agendu odboru dopravy a oddělení osobních dokladů.

Vedle tohoto nástroje v Šumperku užívají i on-line monitoring obsazenosti přepážek, který je aktualizovaný každou minutu. Občan se tak předem doví, které přepážky jsou otevřené, kolik je aktuálně klientů čekajících ve frontě, a také jaká je odhadovaná doba čekání.

Domovem on-line nástrojů jsou webové stránky města

V případě rezervačního systému si občané na webových stránkách města vyberou, jaký úkon potřebují vyřídit a následně si zarezervují konkrétní termín, který jim vyhovuje. Systém přitom umožňuje rezervaci vždy na dva týdny dopředu. Po zarezervování lidé obdrží speciální čtyřmístný PIN kód, který na úřadu zadají do terminálu a vyvolávací systém je poté upřednostní před ostatními čekajícími.

Monitoring obsazenosti přepážek je dostupný také na webových stránkách města. Pro tytéž agendy, jako rezervační systém, ukazuje počet čekajících klientů a orientační dobu čekání, a to v reálném čase.

Zájem je obrovský

Cílem zavedení zmíněných on-line nástrojů bylo zvýšení kvality služeb poskytovaných občanům. Před spuštěním bylo nutné zajistit technické vybavení, propojit on-line systém s vyvolávacím zařízením na úřadu a vytvořit webové aplikace.

Během zavádění se řešilo, zda on-line rezervační systém neznevýhodní občany bez přístupu k internetu. Nakonec se počet možných rezervací určil na jednoho klienta za půl hodiny. Služba je hojně užívaná a zvláště na oddělení osobních dokladů jsou často všechny termíny rezervací rychle rozebrané.

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)

 

Použitá fotografie: Autor: Radek Bartoš – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0