Město Horní Slavkov se nachází v okrese Sokolov v Karlovarském kraji. www.hornislavkov.cz

Zavedení víkendového provozu nemusí být nákladné

Městský úřad Horní Slavkov nabízí jako první úřad v kraji celoroční víkendový provoz pracoviště Czech POINT, a to včetně případů, kdy na víkendový den připadne státní svátek. Vedení města tím reaguje na přirozené společenské změny a zejména na změnu mobility svých občanů, kteří často za prací dojíždí i mimo region.

O víkendu je pracoviště Czech POINT otevřené v městském muzeu, a to od 9 do 17 hodin s půl hodinovou polední přestávkou. Budova muzea byla vybrána i proto, že zde již byl víkendový provoz zvykem. Zavedení služby neznamenalo vyšší náklady, jelikož se město rozhodlo pro kumulaci funkcí pracovníka muzea / úředníka pracoviště Czech POINT v jedné osobě. Zprovoznění pracoviště je tedy velmi ekonomické a s vysokou přidanou hodnotou.

Důležité je zajistit technické fungování pracoviště

Zavedení služby předcházelo vybrání vhodné lokality pro umístění pracoviště Czech POINT. Město se rozhodlo pro prostory muzea, které je situováno v tzv. starém městě. Od vybrání této lokality si slibuje oživení zdejšího veřejného prostoru. Díky umístění pracoviště do budovy muzea je občanům také zpřístupněn historický interiér a čekající klienti si můžou zdarma prohlížet například zachovalou černou kuchyni, která je vystavena v blízkosti přepážky. Dále bylo potřeba zajistit technické podmínky pro připojení k systémům veřejné správy a softwarovým systémům městského úřadu se zajištěním bezpečnosti a stability připojení.

Občané města si službu velmi chválí a oceňují ji. Město v propagaci služby ale cílí také na okolní obce, kde dochází k opakované prezentaci. Vedení města uvádí, že dostává pozitivní ohlasy také právě od obyvatel okolních obcí, kteří za víkendovým provozem pracoviště Czech POINT do Horního Slavkova dojíždějí, což vede i k rozvoji života ve městě samotném.

 

Použitá fotografie: Autor: MěÚ Horní Slavkov – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0