Město Žďár nad Sázavou se nachází v okrese Žďár nad Sázavou v Kraji Vysočina. www.zdarns.cz

Pro objednané je úřad zcela bez čekání

Ve Žďáře nad Sázavou se občané mohou na úřad objednat z pohodlí domova či z libovolného jiného místa, a to díky systému on-line objednání na vybrané agendy. Městský úřad nabízí objednání na vyřízení občanských průkazů, cestovních dokladů, agendy matriky, ověřování, výpisu z rejstříku trestů, výpisu z obchodního rejstříku, řidičských průkazů, registru vozidel, profesních průkazů, digitálního tachografu, dovozu vozidel a ohlašování trvalého pobytu.

On-line objednávací systém umožňuje rychlé a pohodlné objednání v půlhodinových intervalech,
tj. na každou půl hodinu úřední doby připadá jeden objednaný klient, který je v případě front odbaven přednostně. Celé objednání se řeší elektronicky přes internet. Na úřadu již občanovi stačí do vyvolávacího zařízení zadat unikátní PIN kód, který obdržel při objednání. Tento úkon ho předřadí před čekající neobjednané klienty.

Dle vedení úřadu je objednávací systém nejvíce využíván v době vln zájmu o vydávání osobních dokladů, tedy například před letními dovolenými v případě agendy vydávání cestovních dokladů. Samozřejmostí je také monitoring vytíženosti přepážek v reálném čase, který je k zobrazení na webových stránkách města. Díky této službě občané vidí, jak jsou které přepážky aktuálně vytížené a jak dlouho by čekali na vyřízení. Občané tyto služby samozřejmě přivítali a oceňují je. Vedle zmíněných agend, na které je možné se objednat on-line, úřad na ostatní agendy rovněž umožňuje domluvit si konkrétní termín telefonicky. Do budoucna úřad plánuje rozšíření rezervačního systému (a s tím i objednávek on-line) na zbylé agendy úřadu s cílem zkvalitnit poskytované služby a zlepšit organizaci práce zaměstnanců.

Zavedení služby předcházelo vyhodnocení přínosů a nákladů nové služby, dále uzavření smlouvy s dodavatelskou firmou a spuštění služby na serveru města. Jedinou vážnější výzvou bylo získání finančních prostředků na rozšíření a správu systému. Zbytek zavedení služby byl již bezproblémový.

 

Příklad je součástí publikace Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016

Přívětivý úřad obcí s pověřeným obecním úřadem 2016 – příklady dobré praxe (pdf, 1,36 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2016 – Příklady dobré praxe (pdf, 1,5 MB)
Přívětivý úřad obcí s rozšířenou působností 2017 – Příklady dobré praxe (pdf, 2 MB)

Použitá fotografie: CC BY 2.5