Dotazník k rozvoji veřejné správy.

Dne 21. června 2018 zveřejnilo Ministerstvo vnitra na webu strukturovaný dotazník. Jeho cílem je zjistit, zda veřejnost vnímá veřejnou správu pozitivně či negativně, kde konkrétně spatřuje její silné a slabé stránky a tedy i největší prostor ke zlepšení.

Názor veřejnosti, ať už odborné či laické, je pro Ministerstvo vnitra klíčový a bude sloužit mimo jiné i jako podklad pro zpracování nového strategického materiálu v oblasti veřejné správy. Aktuálně připravovaná koncepce rozvoje veřejné správy bude mít desetiletou platnost a implementována bude několika na sebe navazujícími Akčními plány. Bližší informace o připravované koncepci lze nalézt na webu MV ČR.

Pokud chcete i Vy přispět svým názorem k dalšímu kvalitativnímu rozvoji veřejné správy, dotazník naleznete zde. Jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat více než 30 minut. Jakoukoliv zpětnou vazbu uvítáme a za Váš čas věnovaný vyplnění dotazníku předem velmi děkujeme!