OECD zveřejnila historicky první Přehled o stavu veřejné správy v České republice.

V roce 2022 probíhal sběr podkladů a tvorba Přehledu OECD o stavu veřejné správy v České republice. Přehled byl na začátku roku 2023 finalizován a dne 30. března proběhlo jeho slavnostní zveřejnění předsedou Vlády České republiky, Petrem Fialou, a generálním tajemníkem OECD, Mathiasem Cormannem. Následující den, 31. března proběhlo slavnostní představení obsahu Přehledu za účasti širší odborné veřejnosti. Akce se zúčastnili vysoce představení zástupci české veřejné správy i čeští stakeholdeři, kteří byli do tvorby Přehledu zapojeni, a to jak ze státní správy, tak i z různých neziskových organizací. Na akci byly blíže představeny hlavní závěry a doporučení OECD a následně proběhla diskuze nad zaměřením programu na podporu implementace doporučení, který poběží do konce tohoto roku.

Tisková zpráva ze slavnostního představení Přehledu OECD o veřejné správě v České republice.

Publikace ke stažení:

Přehled o stavu veřejné správy | Česká republika | Česká republika na cestě k modernější a efektivnější veřejné správě (pdf, 7 MB)

Přehled o stavu veřejné správy v České republice | Česká republika na cestě k modernější a efektivnější veřejné správě | Klíčová zjištění a doporučení (pdf, 5,5 MB)

OECD Public Governance Reviews | Czech Republic | Towards a More Modern and Effective Public Administration (pdf, 5 MB)

OECD Public Governance Reviews: Czech Republic | Towards a more Modern and Effective Public Administration | Highlights (pdf, 5,6 MB)