Cíle projektu

Vybudování tzv. Family Pointu v budově Městského úřadu Hodonín, čili prostoru, jehož účelem bude poskytnout rodičům s malými dětmi takový komfort, aby si mohli vyřídit potřebné záležitosti na úřadě, popř. v centru města.

Popis řešení

Hodonínský Family Point slouží širší veřejnosti jako místo, kde mohou rodiče své děti nakrmit, přebalit, ohřát jim stravu, nebo s ním zde krátkodobě pobýt.

Family Point dává k užívání základní vybavení zahrnující přebalovací pult, pohovku, kuchyňskou linku s umyvadlem, mikrovlnou troubu, koutek s hračkami a další nezbytnosti sloužící ke spokojenosti rodičů s dětmi. Pravidla pobytu určuje provozní řád.

Současně Family Point informuje uživatele o sociálních službách zaměřujících se na děti a mládež ve městě. Za tím účelem jim město poskytuje seznamující a vysvětlující letáky a plakáty.

Na realizaci řešení spolupracovalo město Hodonín s Centrem pro rodinu a sociální péči Brno, jakožto nositelem know-how a vlastníkem ochranné známky Family Point.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Vznik místa pro odpočinek a hru dětí během pro ně náročného chození s rodiči po obchodech nebo vyřizování různých záležitostí na úřadě.
  • Vznik útočiště pro maminky, aby mohly v klidu přebalit své dítě, nakojit je, ohřát mu stravu nebo pouze s ním beze spěchu krátkodobě pobýt.

Přenositelnost řešení

Podobné místnosti mohou vznikat ve většině veřejných institucí, které působí v centrech měst nebo obcí.

Možné překážky realizace

  • Malá informovanost mezi veřejností o možnosti využít Family Point
  • Vedení města není nakloněno k vytváření takto koncipovaných prostředí ve svých objektech.
  • Zvolené prostory nejsou dobře přístupné pro maminky s kočárky.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2011