Cíle projektu

Cílem projektu bylo usnadnit občanům orientaci v rámci úřadu města Jablunkov pomocí webové aplikace, která by měla umožnit zobrazení kontaktu na daného úředníka včetně konkrétního umístění jeho kanceláře a také vyhledávání úředníků podle odborů či agend.

Záměrem bylo zlepšit komunikaci občana s úředníkem úřadu. Umožnit občanovi, aby měl možnost se seznámit, s kým a kde bude na úřadu jednat. Dále zlepšit orientaci občanů při vyřizování záležitosti v budovách úřadu.

Popis řešení

Městský úřad Jablunkov vytvořil pro občany webovou službu „Navigace pro vyhledávání pracovníků MěÚ Jablunkov“, která umožňuje snadné a rychlé vyhledávání pracovníků v budovách MěÚ. Tato aplikace byla vytvořena na základě průzkumu spokojenosti občanů a jejich požadavků na zlepšení informačního systému úřadu.

Výslednou webovou aplikaci tvoří HTML stránky, které vychází z dokumentace prostor budov a z fotografií pracovníků Městského úřadu Jablunkov. Kancelář určitého úředníka lze najít pomocí několika způsobů. První možnost je průchod budovami pomocí šipek, které ukazují, kde se nachází jednotlivé odbory nebo agendy, popř. i jednotlivé kanceláře pracovníků MěÚ. Úředníka je možné nalézt podle příslušného odboru nebo agendy, kterou vykonává, popř. podle seznamu pracovníků.

Všechny tyto způsoby nejprve zobrazí dveře kanceláře úředníka se jmenovkou. Po výběru jména se zobrazí i fotografie pracovníků úřadu.

Realizace projektu přispěla k naplňování vize organizace.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Výrazné zlepšení orientační navigace pro občany na úřadu, který se sestává ze tří budov.
  • Značné zlepšení komunikace mezi úředníkem a občanem.
  • Zvýšení otevřenosti organizace vůči veřejnosti.

Přenositelnost řešení

Aplikace tohoto řešení je možné využít i v dalších organizacích veřejné správy, které zamýšlejí zvýšit kvalitu poskytovaných služeb pomocí webových aplikací.

Možné překážky realizace

Realizátoři řešení neuvádějí žádné překážky realizace.

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2009