Mobilní rozhlas městu umožňuje oslovit občany několika způsoby. Důležitá sdělení rozesílají prostřednictvím SMS zpráv. Je to formát, který se osvědčil zejména v krizových situacích (což se potvrdilo například během šíření nákazy Covid-19). Další formou oslovení je zpráva do mobilní aplikace (jen pro uživatele chytrých telefonu), případně na e-mail. Mobilní rozhlas ale umožňuje i nahrát a odeslat zvukovou zprávu.

Aplikace přehledně zobrazuje základní zprávy o dění na úřadě a ve městě (kulturní, sportovní a další akce). Obsahuje dále informace o úřadu (úřední doba, odbory a agendy, kontakty) a tipy na výlety. Integrovanou součástí je aplikace Zmapujto, která funguje jako hlášení závad (rozbitá lampa, zničená lavička, černá skládka nebo například výmol na silnici).

Občané si na službu rychle zvykli. I díky propagaci se do Mobilního rozhlasu přihlásilo více než 1 100 kyjovských občanů, tj. zhruba 10 % z celkového počtu lidí, kteří v Kyjově žijí. Důležitost efektivního předávání informací se naplno ukázala během koronavirové pandemie. Mobilní rozhlas město v této souvislosti využívalo velmi často. Jedním z důsledků byl nárůst počtu registrovaných uživatelů zhruba o čtvrtinu.

Dle představitelů města je platforma intuitivní a bez technických potíží. Hlavním úkolem po spuštění byla silná medializace a osvěta, aby se občané Kyjova o novince dozvěděli a zanesli do ní své registrační údaje a kontakty. Kampaň město vedlo prostřednictvím médií, sociálních sítí, ale také do všech poštovních schránek ve městě distribuovalo dopis starosty a přihláškový formulář.

Provozovatel Mobilního rozhlasu nedávno přišel s novinkou v podobě ankety. Kyjov chce tímto nástrojem občany ještě více zapojit do procesu plánování rozvoje města. Součástí obecního rozpočtu totiž je i participativní složka a anketa může být zajímavý formát, jak o přihlášených projektech nechat hlasovat veřejnost.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2020

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020/

Autor úvodní fotografie: Radek Linner – Vlastní dílo, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39113016