Rodičky v Litoměřicích už kvůli vyřízení rodného listu dítěte nemusí na úřad. Dokument si mohou vyřídit přímo v porodnici, a to díky rozšíření detašovaného pracoviště úřadu v nemocnici, které vedle služeb Czech POINT nyní nabízí také agendu matriky.

Provozní doba Czech POINTu v nemocnici je pondělí až pátek od 8 do 12 hodin, od 12 do 13 hodin na ni navazuje provoz matriky. Detašované pracoviště matriky zabezpečuje příjem ohlašovacích lístků narozeného dítěte vystavených nemocnicí, které tentýž den zpracuje na běžném pracovišti matričního úřadu. Následující den je rodný list dítěte připraven k výdeji opět na detašovaném pracovišti matriky v městské nemocnici.

Návrh na rozšíření služeb detašovaného pracoviště v nemocnici vzešel od zaměstnankyň odboru správního. Základní myšlenkou bylo rozšíření nabídky služeb již existujícího detašovaného pracoviště Czech POINT v nemocnici. Celý proces zavedení trval jen dva měsíce. U tohoto pracoviště byla navíc zprovozněna i elektronická úřední deska.

Matrika v nemocnici je rodiči využívána a oceňována. Odpadla návštěva úřadu na Mírovém náměstí, což je pozitivní i proto, že historická budova není ještě úplně přístupná bezbariérově. Při realizaci projektu město nečelilo žádným překážkám, myšlenka byla od počátku všemi přijímána kladně.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2020

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020/