Litoměřice jsou proslulé svým příkladným a inovativním přístupem ke svým zaměstnancům. To platilo i v době pandemie covidu-19. Projekty městského úřadu vycházejí z Employee Exprience, neboli zaměstnaneckého prožitku. Prvním zdrojem komplexního přístupu je autonomie zaměstnance, druhým je souznění plynoucí z mezilidských vztahů a třetím upevňování psychického i fyzického zdraví.

Jedním z mnoha projektů je inspirativní setkání personalistů a HR manažerů na radnici. Jde o pravidelné besedy personalistů z litoměřického regionu k aktuálním tématům z HR a inspiracím z jiných oblastí, které HR ovlivňují. Dalším je projekt SOS zaměstnanecké linky. Jde o program zaměstnaneckých výhod poskytovaný úřadem jako benefit. Účelem SOS linky je pomáhat při řešení osobních problémů zaměstnanců, které by mohly mít nepříznivý dopad na jejich pracovní výkon, zdraví a pohodu. SOS linka zahrnuje krátkodobé poradenství, podporu a doporučení pro zaměstnance a členy jejich rodin.

Město v roce 2020 představilo také projekty spojené s pandemií. Například poskytovalo aktualizace dat a přehled platných mimořádných opatření. Podstatou byla podpora a pomoc pro starostky a starosty, tajemnice a tajemníky správního obvodu – ti obdrželi přehledné tabulky o aktuálních vládních nařízeních doplněné o konkrétní příklady z praxe úřadu. Město také dále rozvíjelo svůj projekt dobrovolnictví svých zaměstnanců (např. dohodou s KHS pro výpomoc s trasováním nebo spoluprací s Českým červeným křížem formou pomoci na covid jednotce v nemocnici). Duševnímu zdraví a pohodě zaměstnanců má pomáhat také projekt online jógy na radnici a online individuální psychoterapie. Samozřejmostí byla možnost home-office.

V neposlední řadě se město zaměřilo na pomoc samoživitelům a samoživitelkám a na distribuci potravinových balíčků pro seniory. Na platformě setkání personalistů a Charty diverzity spolupracovali se společnostmi TESCO a IKEA. Na jedné straně se jednalo o pomoc a přípravu potravinových balíčků a na druhé o pomoc s vybavením pro samoživitele.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/


Foto: Archiv města