Přívětivé informování o sociálních službách

Již rok je v provozu litoměřická mobilní aplikace s názvem Komplan, která slouží jako rychlý pomocník v oblasti sociálních služeb města. V mobilní aplikaci naleznete sekci „Chci poradit“, v níž vyplníte formulář a následně se objeví kontakty na pracovníky odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, kteří vám pomohou problém vyřešit. Dále zde můžete najít například kalendář akcí, aktuality, mapu sociálních služeb, kompletní přehled jak řešit životní situace dotýkající se sociální oblasti a další.

Mobilní aplikace je nejnovějším přírůstkem v rámci strategie litoměřického úřadu na rozvoj servisu v oblasti sociálních služeb. Vývoji aplikace předcházela příprava a schválení již pátého komunitního plánu sociálních služeb správního obvodu Litoměřic (pro roky 2018 až 2020). Vedle toho byla úřadem připravena a vydána mapa sociálních služeb a katalog sociálních služeb města. Současně byly spuštěny vlastní webové stránky www.komplanlitomerice.cz, které slouží jako přehledná databáze informací o městských a partnerských sociálních službách. Webové stránky jsou doplněny o interaktivní mapu sociálních služeb, která funguje v rámci GIS. Díky přímému propojení s webovými stránkami dochází k automatické aktualizaci mobilní aplikace.

Aplikace vznikla v rámci cílů komunitního plánu sociálních služeb. Hlavním cílem města bylo vytvoření a udržení systému sociálních služeb s akcentem na jejich kvalitu, návaznost, kontinuitu, dostupnost, vyváženost poptávky a nabídky, hospodárnost a efektivitu financování. Dalšími aktivitami města v této oblasti jsou například nové mapové vrstvy v GIS, které ukazují bezbariérové trasy nebo vyhrazené parkování pro ZTP. Do budoucna chtějí v Litoměřicích v rozvoji kvality sociálních služeb i nadále pokračovat.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/