Specializované mapy ČR a krajů k dostupnosti veřejné správy v území

Za podpory TA ČR v rámci programu BETA (ev. č. TB0500MV006 byly vypracovány specializované mapy věnující se rozboru funkčního významu úřadů dle jejich rozložení v obcích ČR (mapa 1A) respektive vizualizující vztah koncentrace úřadů a obyvatelstva v obcích ČR (mapa 1B). Tyto mapy budou dále sloužit jako zdroj informací o prostorovém významu a vztazích, jež veřejná správa v území utváří.

Hierarchie obcí a index významu obce (IVO):

Dle nově zkonstruovaného ukazatele IVO, který hodnotí správní kapacitu jednotlivých obcí na základě jejich výkonu správních funkcí, vznikla kromě přehledu pro ČR také sada map pro jednotlivé kraje.

Změna rezidenčí a výrobní funkce:

Na základě vývoje rezidenční a výrobní funkce v území byla vytvořena sada map hodnotící tento ukazatel v obcích jednotlivých krajů ČR.

Soubor specializovaných map 2016 – Analýza dopadů rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách (pdf, 90,1 MB)