Na slavnostním večeru konference Moderní veřejná správa 2021 byla v olomoucké Pevnosti poznání v listopadu oceněna města Opava a Kyjov Cenou Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě.

Ceny byly udíleny zpětně za rok 2019 (kvůli pandemii covidu-19). Došlo k předání dvou Cen Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě v bronzovém stupni, kterým jsou oceněny organizace zvyšující kvalitu veřejné služby.

Ocenění

Kyjov: Ocenění za zavedení systému managementu kvality dle ISO 9001:2015

Město Kyjov zavedlo systém managementu kvality s cílem zvýšit důvěryhodnost města a městského úřadu vůči občanům a ostatním partnerům, zlepšit nastavená pravidla uplatňovaného systému řízení města a jeho úřadu, a dosáhnout požadované kvality poskytovaných služeb. Město prošlo v prosinci 2018 úspěšně recertifikačním auditem dle požadavků revidované normy ISO 9001.

Opava: za dosažení kategorie C oficiální sady kritérií místní Agendy 21

Statutární město Opava využívá místní Agendu 21 od roku 2011, v roce 2014 poprvé obhájilo kategorii C MA21. V roce 2019 Opava zpracovala audity udržitelného rozvoje ve všech 10 oblastech udržitelného rozvoje a dosáhla kategorie C***. Hlavním cílem činností předloženého řešení byla osvěta a zvýšení informovanosti veřejnosti o průběhu a průvodních znacích běžně se vyskytujících duševních onemocnění. Plnění dílčích cílů spočívalo v představení služeb nabízených pro duševně nemocné v lokalitě města, při aktivní účasti takto nemocných osob.

O cenách

Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě jsou nástrojem pro popularizaci a šíření moderních postupů řízení kvality. Cílem je podpořit a ocenit organizace veřejné správy, které se aktivně zabývají zvyšováním kvality své práce.

Jsou založeny na objektivním ověřování kvality a efektivity spojené s poskytováním kvalitních veřejných služeb organizacemi veřejné správy.


Fotografie: Petr Vokáč (náměstek ministra vnitra), Igor Kalix (tajemník MŮ Kyjov, Filip Zdražil (vedoucí odboru na MÚ Kyjov), MArtin Dostál (pověřen řízením odboru na Magistrátu Opavy), David Sláma (ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, MV ČR). Autor fotografie: Filip Zavřel