Chartu občana lze obecně definovat jako veřejný dokument, kterým se stanoví základní informace o poskytovaných službách, o úrovni služeb, kterou může zákazník očekávat, stejně tak jako způsob podávání stížností či návrhů na zlepšení.

Charty občanů jsou nástrojem:
  • lepšího porozumění potřebám a očekávání občanů
  • hodnocení úřadů z pohledu občanů
  • vedení dialogu s občanem
  • vyřizování stížností
  • nastavení standardů veřejných služeb

Pilotní projekt realizovalo Ministerstvo vnitra a SIGMA v roce 2005 – 2006 pro různé typy organizací – městské úřady, krajské úřady, knihovny, organizace sociálních a komunitních služeb. Díky tomu vznikly charty občanů pro různé typy veřejných služeb.

Více k chartě naleznete zde.