Dokument s názvem Meziobecní spolupráce v ČR: Příklady dobré praxe a doporučení pro realizaci meziobecní spolupráce“ představuje výsledky šetření Ministerstva vnitra zaměřeného na fungování víceúčelových dobrovolných svazků obcí (DSO).

Mezi deset vybraných DSO byl rozeslán online dotazník s otázkami vztahujícími se k jejich činnosti i vnitřnímu fungování a následně byly realizovány i osobní setkání se zástupci vybraných DSO. Ukázalo se, že v současnosti se DSO ve své činnosti zaměřují hlavně na poradenství pro obce, oblast GDPR, propagační aktivity a pořádání setkání starostů a rovněž vzdělávacích akcí. Upozaděny však nezůstávají ani aktuální výzvy a problémy (např. rozšíření nabídky sociálních služeb, prevence sucha v krajině).

Informace zjištěné v terénu byly zapracovány do dokumentu formou příkladů dobré praxe a byly doplněny o doporučení s cílem přispět k lepšímu fungování DSO a možností vzájemné inspirace. Součástí dokumentu je i výklad současné právní úpravy meziobecní spolupráce v ČR.

Ke stažení: Meziobecní spolupráce v ČR: Příklady dobré praxe a doporučení pro realizaci meziobecní spolupráce (PDF, 1 MB)