Most do minulosti, aneb od císařské mapy po ortofotomapu

Cíle projektu

Hlavním cílem a ambicí této aplikace „Most do minulosti“ bylo seznámit občana pomocí Webových stránek s ojedinělým vývojem a osudem Mostecka prostřednictvím dostupných podkladů mapového charakteru. Dílčím cílem bylo zajistit pro interní zájemce prostředek pro zpětné poznání změn území.

Popis řešení

Řešení „Most do minulosti“ je webová mapcentrická aplikace veřejně provozovaná na mapovém serveru města Mostu zobrazující na jednom místě a jedním způsobem dostupné historické mapové podklady Mostecka.

Řešení zpracovává prostředky GIS celou řadu map od pol. 19. stol do současnosti. Mapy je možné přepínat a porovnávat mezi sebou. K dispozici dává také polohopis existujících i zaniklých sídel a dalších objektů. K vybraným objektům a lokalitám přiřazuje i jejich obrazovou dokumentaci (pohlednice, fotografie apod.).

Aplikace obsahuje data z různých mapových podkladů: ortofotomapy aktuální i historické, tzv. císařské otisky stabilního katastru, mapy vojenského mapování apod. Vedle nich je aplikace doplněna kopie starých pohlednic, stovky jiných ručně zpracovaných podkladů, a obsahuje různé technické doplňky a vyhledávací nástroje. Například lokalizace dle souřadnic, prolínání různých mapových podkladů, zobrazování obrazových příloh.

Veřejnost využívá řešení zejména k dohledání změn krajiny a jejího tvaru v minulosti. Řešení upoutává k navštívení i dalšího obsahu stránek města Mostu a láká k návštěvě aplikací prezentovaného regionu.

Na tvorbě projektu se podílel Odbor informačního systému (OIS), oddělení GIS statutárního města Most.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Nárůst návštěvnosti stránek města a uznání odborné veřejnosti.
  • Seznámení veřejnosti s ojedinělým vývojem a osudem Mostecka.

Přenositelnost řešení

Řešení je v kompletní podobě přenositelné na jakýkoliv ÚSC, využívá standardy publikace služeb i otevřená vývojová rozhraní.

Možné překážky realizace

  • Specifické odborné dovednosti, znalosti a zkušenosti vyžadované provozem aplikace, které se v potřebné míře nevyskytují u stávajících pracovníků.
  • Vyřešení autorských nebo vlastnických práv u publikovaných dokumentů.

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2013