Mostecký magistrát nabízí celou řadu služeb pro lidi s handicapem. Například jde o popisy tras ze zastávek MHD do budovy magistrátu. Ty jsou dostupné na webových stránkách v textové a zvukové podobě. Člověk se zrakovým postižením, který má počítač s hlasovou syntézou, může použít obě verze. Tištěná se mu rovnou překládá do hlasové verze. Druhým způsobem je použití hlasového souboru MP3. Podle něho si člověk může cestu předem nastudovat doma nebo si soubor stáhne a použije ho při cestě samotné. Trasa je popsána po metrech včetně překážek a doporučení k orientaci.

U vstupu do magistrátu je instalován digitální hlasový majáček, který na trasu navazuje a který po sepnutí podá informace například o tom, na které straně dveří se nachází klika, kterým směrem se dveře otevírají a kde se nachází zvonek na obsluhu. Digitální hlasový majáček je rádiové zařízení, které funguje pomocí dálkového ovladače vlastněného nevidomým, a je umístěn nad vchodovými dveřmi do budovy, kde je také zvonek na strážníka, který pro nevidomého v případě potřeby po zazvonění přijde a dovede jej ke kompetentní osobě v úřadě. V budově magistrátu jsou dále cedulky s hmatovým piktogramem a popisem v Braillově písmu.

Neslyšící občané mohou využít počítač v informační recepci pro online tlumočení přes takzvanou Tichou linku. Tu provozuje společnost Tichý svět, která mosteckému úřadu také zapůjčila dva tablety s aplikací Tichá linka, díky níž mohou úředníci s neslyšícími snáze komunikovat.

Lidé s omezenou pohyblivostí si mohou na informační recepci magistrátu zapůjčit invalidní vozík, v případě potřeby bude zajištěn i doprovod po úřadě. Vedle toho úřad už řadu let provozuje Pojízdný úřad. Ten je kromě lidí s handicapem určen také osobám starším 70 let, obyvatelům domů pro seniory nebo například lidem v tíživé životní situaci. Jeho výhodou je, že úřad vycestuje za klientem domů a tam s ním vyřídí potřebné záležitosti. Jde zejména o vyřízení občanského průkazu nebo služby pracoviště Czech POINT.

Úředníci ale myslí i na rodiče s dětmi. Proto na magistrátu najdete útulný a hračkami a dalšími potřebami vybavený dětský koutek, dětské místo na malování či prostor pro kojící matky. Rodiče s dvěma a více dětmi v kočárku, kteří nemohou využít výtah, si svou agendu mohou vyřídit v přízemí úřadu.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2020

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020/

Autor úvodní fotografie náměstí: ŠJů, Wikimedia Commons, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38698123