Cíle projektu

Přinést větší transparentnost do zadávání veřejných zakázek, uspořit veřejné prostředky a časový fond zaměstnanců, a to i na straně samotných subjektů, které se účastní aukcí.

Popis řešení

Podstatu řešení „Virtuální aukční síň města Mostu“ tvoří softwarový systém, který slouží k realizaci on-line výběrových řízení v rámci dodavatelských vztahů, případně k realizaci on-line dražeb majetku města. Tato elektronická aukce (e-aukce) umožňuje nakupovat v objektivizovaných cenách a snižuje cca o polovinu transakční náklady a potřebný čas.

Současně se jedná o mimořádně silný protikorupční nástroj. Kromě výrazných finančních úspor v rámci rozpočtu města tato služba poskytuje uchazečům maximální míru transparentnosti a nediskriminačního jednání v celém průběhu výběrového řízení.

Systém elektronické aukce jako formu výběrového řízení mohou využívat všechny odbory magistrátu, v převážné míře především však odbor investic a údržby a odbor informačního systému. Aktivně se na zajištění chodu a aukcí v současné době na magistrátu města podílí cca 20 pracovníků.

Na projektu se podílel Magistrát města Mostu, zejména Odbor informačního systému ve spolupráci se soukromou IT firmou.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Veškeré procesní kroky, jak administrátora, tak účastníků e-aukce jsou zaznamenány systémem. Každá část procedury je proto doložitelná. Může být proto považována za hodnověrnou a transparentní.
  • Snadnější realizace výběrových řízení všech plánovaných produktů a služeb.

Přenositelnost řešení

Užívání e-aukce není nijak omezeno. Může být využívána jak územními samosprávnými celky, tak soukromými subjekty.

Možné překážky realizace

  • Neochota vedení organizace k zakoupení systému, protože má pochyby o jeho výhodách a kladech.
  • Pasivní účast vedení organizace na průběhu e-aukcí.
  • Neochota příslušných vedoucích pracovníků jednotlivých odborů či složek využívat nabídku e- aukce.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2010