Ministerstvo vntira vydalo novou publikaci příkladů dobré praxe obcí s rozšířenou působností a MČ Prahy. Publikace je pravidelně vydávána v rámci soutěže Přívětivý úřad.

Více o soutěžu zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/

Ke stažení: