V demokratické společnosti je zapojení občanů do rozhodovacího procesu nejen vhodné, ale přímo vítané. Ať už jde o participaci na státní úrovni nebo naopak na úrovni měst a obcí. V Otrokovicích se rozhodli, že do plánování rozvoje města zapojí nejen dospělé, ale i žáky škol skrze studentské parlamenty.

V praxi zapojení funguje tak, že na pracovník města se účastní setkání školních parlamentů a provází je procesem plánování na lokální úrovni. Výsledky pak členové školních parlamentů prezentují vedení města a získají zpětnou vazbu na podněty a nápady, které přinesli. Kromě zapojení dětí a mládeže do plánování rozvoje města je cílem projektu posílení sounáležitosti dětí s městem. Zároveň jsou touto aktivitou přivedeni do diskuze o rozvoji města i rodiče dětí.

Město tak získává podnětnou zpětnou vazbu i nové a neotřelé nápady, žáci zase získávají cennou zkušenost a možnost nahlédnou do praxe plánování města.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Pixabay