Úřad městské části Praha 5 instaloval v roce 2019 do svých prostor dva nové samoobslužné platební automaty, které přijímají platbu za správní poplatky v hotovosti i kartou. Občané si tak pohodlně a bez front vyřídí platbu za poplatky spojené s agendami Czech POINT, osobních dokladů nebo evidencí obyvatel.

Cílem této poloviční automatizace bylo ulehčit pokladně a zrychlit vyřízení plateb. Vedení úřadu vidí výhody automatů také v tom, že fungují bez přestávek a pro klienty tak jsou dostupné po celou otevírací dobu úřadu. Výhodami dále jsou snížení obslužné manipulace s hotovostí a schopnost automatu evidovat platby on-line přímo do ekonomického systému úřadu městské části.

Ve výsledku zavedení platebních automatů splnilo svůj účel. Služba se u občanů osvědčila, o čem svědčí fakt, že nyní občané provádí jen minimum přímých plateb na přepážkách. Zkrátila se i doba obsluhy a čekací doba klientů na oddělení Czech POINT a oddělení osobních a cestovních dokladů.

Zavedení služby bylo dle vedení úřadu snadné. Předcházel mu výběr vhodného dodavatele s prověřením možnosti propojení automatu do stávajícího ekonomického systému úřadu (GINIS), zajištění odpovídající infrastruktury a výběr vhodného umístění platebních automatů.

Na Praze 5 nyní pracují na rozšíření spektra vybíraných plateb o místní poplatky (poplatek ze psa apod.) s variabilním symbolem klienta. Současně plánují v letošním roce pořídit další dva kusy platebních automatů pro odbor dopravy a jako alternativu hlavní pokladny úřadu.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2020

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020/