Snížení administrativní zátěže pro žadatele i poskytovatele

Na Praze 7 využívají dotační portál, který slouží k podání žádosti o dotaci elektronickou formou. Případné listinné dokumenty potřebné jako povinné přílohy k žádosti o dotaci nahrávají žadatelé ve formě skenu přímo do portálu. Kompletní žádost následně v dotačním portálu i odevzdávají – předávají ke schválení a hodnocení. Úspěšní žadatelé po realizaci svého projektu v dotačním portálu poté vypracovávají a podávají též závěrečnou zprávu – vyúčtování svého projektu, které obsahuje vyplnění elektronického formuláře vyúčtování a doložení účetních dokladů a fotodokumentace, tyto přílohy se opět podávají prostřednictvím dotačního portálu.

Žadatelé již nevypracovávají žádost o dotaci vč. závěrečného vyúčtování v listinné podobě a odpadá tak pro žadatele povinnost, v případě, že by dříve žádost a vyúčtování nepodali prostřednictvím datové zprávy, tisknout a podávat dokumentaci osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Práce s dotačním portálem je navíc uživatelsky přívětivá a intuitivní.

Pro pracovníky městské části dotační portál poskytuje přehledný systém, který žádosti eviduje. Žádosti lze v systému zpracovávat, generovat různé výstupové sestavy podaných žádostí a šablony dokumentů pro další zpracování (vygenerování žádosti do formátů .docx a .pdf, vygenerování dotačních smluv z údajů žádosti do formátů .docx a .pdf) a spisovou službu. Poskytovatel i žadatelé mají přehled o všech svých grantových žádostech, což je efektivní pro předávání dobré praxe, při výměně zaměstnanců apod.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2019

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2019/