V Přešticích získali díky novému smart řešení dokonalý přehled o množství a druhu odpadu vznikajícího na území města. Každá nádoba na odpad (komunální i tříděný) je totiž opatřena RFID (tj. radiofrekvenční identifikace) čipem, který identifikuje majitele nádoby. Město má možnost analyzovat data o množství odpadu, která jsou při každém jednotlivém výsypu odesílána do cloudu, do něhož má město přístup. Zde si může ověřit všechny údaje (místo, čas a počet svozů, množství odpadu) a má možnost reagovat – např. rozšířením systému o možnost svozu biologicky rozložitelného odpadu a následně upravit četnost svozu komunálního odpadu s cílem snížit celkové náklady na odpadové hospodářství. Systém umožňuje přesnou kontrolu přijatých daňových dokladů svozové firmy.

Řešení by mělo přispět k efektivnímu využití veřejných prostředků zvláště poté, co vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, z něhož plyne i stanovení vyššího poplatku za skládkování.

Zavedení předcházelo zpracování analýzy odpadového hospodářství, výběr technického řešení, pořádání veřejné zakázky na svoz a likvidaci odpadu, uzavření smlouvy s dodavatelem a osazení RFID čipů na všechny odpadové nádoby. Město věří, že informace ze systému umožňují definovat potřeby území – rozšíření či vytvoření nových svozových míst pro tříděný odpad nebo zvýšení počtu nádob, čímž jsou vytvářeny podmínky pro snížení celkových nákladů. Ty se odrazí ve výši místního poplatku za odpady. Systém je plně funkční dosud jen pár měsíců a zatím jeho další rozvoj není v plánu. Nadále jsou ovšem občanům zdarma poskytovány nádoby na biologicky rozložitelný odpad.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/

Foto: Archiv města

 

Autor úvodní fotografie:By Jik jik – This image was uploaded as part of Wiki Loves Monuments 2012., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21720108