Ministerstvo vnitra vydalo tři nové příručky pro zastupitele a zastupitelky obcí k finančnímu a strategickému řízení obcí. Příručky jsou výstupy vzdělávacího projektu Zastupitel v kurzu 2020, který absolvovalo přes 200 zastupitelů obcí.

Z třetího ročníku vzdělávacích kurzů, který se uskutečnil v roce 2020, byly vytvořeny tři studijní příručky, které zahrnují obsah e-learningu, praktické příklady seminářů a kontrolní testové otázky s klíčem.

Ke stažení:

Více o vzdělávacím programu na: www.zastupitelvkurzu.cz