Probíhá pátý ročník oblíbené motivační soutěže městských úřadů. O titul Přívětivý úřad se opět mohou ucházet úřady obcí III. typu, tedy obce s rozšířenou působností.

Zapojené úřady si porovnají kvalitu svých klientských služeb tradičně na krajské, ale také celostátní úrovni. V loňském roce zvítězil Městský úřad v Litoměřicích, podaří se některému úřadu ho letos překonat?

Soutěž pořádá Ministerstvo vnitra a jejími hlavními cíli je oceňovat úřady s nadstandardními službami, motivovat úřady k zvyšování kvality a nabídky služeb a sdílet dobrou praxi. Hodnocení stojí na šesti desítkách kritérií, které tvoří elektronický dotazník, jež je koncem ledna zasílán starostům a tajemníkům obcí k dobrovolnému vyplnění. Soutěž se zaměřuje na dostupnost, otevřenost, a komunikaci úřadu, dále na on-line služby, participaci občanů a v neposlední řadě na udržitelnost.

Součástí Přívětivého úřadu je rovněž vydání sbírky příkladů dobré praxe, které se vybírají z příkladů uvedených ve vyplněných elektronických dotaznících.

Ukažte, že jste přívětivý úřad a že máte svým občanům co nabídnout. Zapojte se. Pro vítěze jsou opět připraveny oblíbené samolepky stvrzující přívětivost úřadu. A pro celkové vítěze také prestižní trofeje.

Způsob přihlášení:

V druhé polovině ledna 2020 byl obcím s rozšířenou působností rozeslán elektronický on-line dotazník k soutěži Přívětivý úřad 2020 v kategorii obcí III. typu. Obce mohou tento dotazník vyplňovat a elektronicky odeslat odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra do 20. února 2020.

O soutěži:

Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí/měst a obecních/městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu. V prvním ročníku v roce 2016 se do soutěže v kategorii obcí III. typu přihlásilo 190 měst (a městských částí Prahy).

Ke stažení: