V šestém ročníku soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností zvítězilo město Kolín následované Žďárem nad Sázavou a Ostravou.

Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 8. listopadu v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Ceny Ministerstva vnitra převzali z rukou náměstka ministra vnitra Petra Vokáče starostové a tajemníci oceněných měst.

Soutěž je postavena na komplexním přístupu úřadů v oblasti kvality při poskytování služeb klientům. Přes sedmdesát kritérií hodnotí přístupnost a otevřenost úřadu, komunikaci s klienty, digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti do věcí veřejných, kroky ke zvýšení udržitelnosti a v neposlední řadě také opatření přijatá během pandemie covidu-19.

Oceněná města tedy mohou být považována za nejpřívětivější právě pro svůj ucelený přístup při přemýšlení o zvyšování kvality služeb (od délky úředních hodin přes vývoj mobilních aplikací a přívětivost a rychlost komunikace až po participační plánování nebo aktivity v boji proti šíření nákazy covidu-19).

K soutěži vyšla i tradiční sbírka příkladů dobré praxe, která má sloužit dalším městům jako inspirace. Vítězná města se ve sbírkách dobré praxe Ministerstva vnitra objevují opakovaně. Kolín zaujal svými aktivitami v oblasti Smart City, Žďár nad Sázavou je v posledních letech příkladným městem pro rozvoj udržitelného přístupu úřadu a zavádění energetického managementu, statutární město Ostrava zase již dříve inspirovalo svou svěží komunikací, participativním plánováním rozvoje města, koncepčním přístupem v boji proti vizuálnímu smogu nebo podporou podnikatelů v době lockdownu.

Publikace:

Během slavnostního večera se konal křest v pořadí již šesté sbírky příkladů dobré praxe. V tomto ročníku se sešlo 25 příkladů, které lze najít v níže uvedené publikaci.

Ke stažení:

Oceněná města:

V soutěži byly opět oceněny tři nejpřívětivější úřady v každém kraji a následně také tři nejlepší úřady za celou republiku.

Celorepublikoví vítězové:

  1. Kolín
  2. Žďár nad Sázavou
  3. Ostrava

Krajští vítězové:

O soutěži:

Přívětivý úřad je soutěží mapující stav přívětivosti a otevřeností obecních a městských úřadů vůči občanům a jejich potřebám. Základní hodnotící kategorií je poskytování nadstandardních služeb či běžných služeb v nadstandardní kvalitě. Cílem soutěže je ocenit snahu představitelů obcí / měst a obecních / městských úřadů ve zvyšování přívětivosti úřadu. V prvním ročníku v roce 2016 se do soutěže v kategorii obcí III. typu přihlásilo 190 měst (a městských částí Prahy).

 

Uplynulé ročníky:

Ke stažení: