Mnoho občanů má komunikaci s úřady spojenou s nekonečným čekáním na vydání nějakého dokumentu čí písemnosti. V Říčanech se rozhodli vyjít svým spoluobčanům vstříc a vytvořit službu, která umožňuje doručení vybraných písemnosti až k domovním dveřím. Služba je součástí Říčanského projektu Dáme úřad.

Klient již při podání žádosti, vydání stanoviska, uzavření nájemní smlouvy či další z vybraných agend může zvolit doručení vyřízených dokumentů na svoji říčanskou adresu. Jakmile referent ukončí zpracování podání, informuje klienta SMS či emailem, že se může přihlásit do softwarové aplikace přes své telefonní číslo k objednání termínu a místa doručení. Poté je klientovi doručeno heslo pro přihlášení se do objednávkového systému. Ve zvoleném termínu pak doručí kurýr městského úřadu zásilku. Termín pro doručení lze změnit 24 hodin před dodáním. Prostřednictvím kurýra se doručuje pouze jednou. Pokud klient není k zastižení na zvolené adrese či v čase pro doručení, vrátí kurýr přes podatelnu nedoručené písemnosti zpět referentovi a ten je odešle standardním způsobem.

Součástí služby jsou i velmi přehledné webové stránky, kde občané naleznou návod krok po kroku, jak službu využít. V rámci zkvalitňování svých služeb chtějí v Říčanech v rámci projektu Dáme úřad nabídnout i další služby pro občany – například sobotní registr vozidel.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.