Realizovalo Vaše město v letech 1991–2021 investiční projekt, který napomohl zlepšení služeb pro veřejnou správu, veřejný pořádek a bezpečnost ve Vašem městě?

Postavili jste nebo zrekonstruovali na základě zajímavého architektonického návrhu městský úřad, zázemí pro strážníky městské policie nebo požárního sboru či jinou budovu nebo veřejný prostor, které slouží pro účely veřejné správy a bezpečnosti, a přispěli jste tak k rozvoji Vašeho města i kvalitě života v něm?

Přihlaste se do bilančního projektu

Naše město 1991–2021

V jeho rámci budou zvláštní Cenou ministra vnitra OPERA CIVITATEM oceněna města za uchování a obnovu svého kulturního bohatství i současný rozvoj v oblasti projektů veřejné správy, veřejného pořádku a bezpečnosti.

Kdo se může přihlásit?

Obce se statusem města s počtem obyvatel více než 5000

Své přihlášky zasílejte na email katerina.mudrunkova@mvcr.cz do 9. dubna 2021.

V přihlášce uveďte:

  • název města a kontaktní údaje jeho zástupce;
  • název projektu a jeho stručný popis – zasazení do kontextu rozvoje města, doba realizace, iniciátor, autor projektu (architekt/studio), zhotovitel, zdroj financování, důvod a podmínky jeho vzniku;
  • význam a přínos projektu pro zlepšení služeb města v oblastech veřejné správy, veřejného pořádku či bezpečnosti;
  • fotodokumentace projektu.

O nominaci na cenu ministra vnitra rozhodne poradní resortní komise.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Mudruňková, email: katerina.mudrunkova@mvcr.cz, tel. 731 646 479

Ke stažení:

Projekt je pořádán Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu a společností Czech Architecture Week ve spolupráci s Úřadem vlády ČR.