Statutární město Třinec je město průmyslové a na jeho území funguje jedna z největších ocelářských společností ve střední Evropě. S tím souvisí i riziko mimořádných událostí, jakým byl například únik vysokopecního plynu z plynojemu v roce 2021. Chytrá aplikace Třinec v mobilu umožňuje, a byl to jeden ze základních požadavků v rámci rozhodování o vhodném systému, okamžitě informovat všechny uživatele o mimořádné události a odkázat je na podrobnější informace o žádoucím chování obyvatel. Informování prostřednictvím chytré aplikace je součástí krizové komunikace při mimořádných událostech.

Jedním z cílů aplikace Třinec v mobilu, resp. konkrétně modulu Hlášení závad, bylo i eliminovat mnohdy zbytečné a nic neřešící diskuze na různých sociálních sítích, kde byly závady prezentovány a vášnivě se o nich diskutovalo. Zaměstnanci města totiž nemohli sledovat všechny alternativní stránky na sociálních sítích o městě Třinec.Občané města byli vyzváni, aby více než prostor sociálních sítí využívali možnost pomocí modulu Hlášení závad. A podařilo se! Prezentace závad na sítích téměř ustala a vše se koncentruje do chytré aplikace.Od spuštění v dubnu 2023 neustále probíhá rozvoj a vylepšování systému, což je velkou výhodou zvoleného řešení. Aktuálně je v plánu instalace modulu Online kamery a dále pak modul s aktuálními informacemi o výskytu všech možných nádob na jakýkoliv odpad, včetně kuchyňského, elektroodpadu, textilu nebo oleje nebo modul Mapa závad ve městě.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.