Ve středu, 19. října 2022, se v Praze v rámci českého předsednictví v Radě EU uskutečnila konference uživatelů Společného hodnoticího rámce (CAF). Akci organizovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Evropským institutem veřejné správy (EIPA) a na přípravě spolupracovala sekce veřejné správy a eGovernmentu a sekce pro státní službu.

CAF představuje přístup k řízení kvality veřejné správy cílící na zvyšování spokojenosti klientů se službami úřadu, zvyšování efektivity úřadů a na rostoucí kvalitu života občanů ve městech. Konference se zaměřila na řízení kvality ve veřejné správě v ČR, inovace ve veřejné správě a v regionech a příklady dobré praxe v řízení inovací a prezentace zástupců organizací veřejné správy v rámci ČR i EU.


Ministerstvo vnitra je národním gestorem metodiky CAF a spolupracuje s organizacemi, které tuto metodiku využívají. Zároveň také uděluje Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě úřadům, které tento přístup dlouhodobě využívají.

Akci pořádá v dvouletých intervalech předsednická země EU pro představitele veřejné správy, kteří se aktivně zabývají řízením kvality a řízením inovací ve veřejné správě.

Více na: Kvalitní veřejná správa – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Převzato z: https://www.mvcr.cz/clanek/cesti-i-evropsti-predstavitele-diskutovali-o-nastroji-kvality-verejne-spravy-caf.aspx