Cíle projektu

Ocenit pěstouny a pěstounské rodiny za jejich aktivity, obětavost a péči o nezaopatřené děti v těžké životní situaci.

Zvýšení povědomí o pěstounské péči nejen v regionu ale i ve společnosti.

Popis řešení

Pozvání téměř třiceti pěstounských rodin v podvečer dne dětí na galavečer. Jednalo se o pěstounské rodiny ze správního obvodu Valašských Klobouk, které neváhají poskytnout opuštěným dětem náhradní domov a láskyplnou péči.

Jednalo se o jednotlivce i manželské páry. O pěstouny dlouhodobé nebo pouze na přechodnou dobu. Pozvaní byli i osoby, které pečují o dítě v příbuzenské pěstounské péči. Pěstouni byli oceněni za starostlivé opatrování dětí. Byl jim slavnostně předán děkovný list a připraveno pro ně hudební překvapení. V druhé polovině galavečera probíhal společenský raut. Aby se mohli ocenění v klidu účastnit celého galavečera, tak bylo zajištěno hlídání dětí, o něž se každodenně starají.

Dle svědectví organizátorů odcházeli pěstouni z galavečera plni dojetí a byli potěšeni pozorností, které se jim dostalo. Také děkovali pořadatelům za hudební vystoupení i za vynikající občerstvení, které připravili žáci Středního odborného učiliště Valašské Klobouky.

Společensky odpovědná práce pěstounů byla zveřejněna v městem vydané tiskové zprávě a na sociálních sítích.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Poděkování pěstounům za jejich péči dětem.
  • Propagace a osvěta pěstounské péče ve společnosti.

Přenositelnost řešení

Řešení může být realizováno v každé obci, která cítí potřebu poděkovat rodinám nebo jednotlivcům poskytujícím pěstounskou péči nezaopatřeným dětem.

Možné překážky realizace

  • Nevyhovující zpětná vazba od rodin poskytujících pěstounskou péči.
  • Nedostačující zveřejnění a reklama podobných společenských akcí.
  • Nezájem o účast na akci ze strany opatrovníků.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2018

 

Zdroj fotografie: Město Valašské Klobouky