Zpět

Občanské průkazy a cestovní doklady

Občanský průkaz je základním dokladem totožnosti a pro občany ČR starší 15 let s trvalým pobytem na území České republiky je povinností ho mít. Lze jej přitom vydat i osobám mladším. Od roku 2012 mohou občané volit mezi variantou bez čipu nebo s čipem umožňujícím zapsání dalších aplikací.

V současné době má tato varianta menší oblibu, zejména vzhledem k omezené využitelnosti a 500Kč správního poplatku za vydání. Změnu přináší novela zákona o občanských průkazech, která dovolí zápis dat pro vytváření elektronických podpisů spolu s kvalifikovaným certifikátem pro jeho ověření, dále umožní bezpečnou identifikaci a autentizaci při přístupu k informačním systémům veřejné správy a důvěryhodnou autorizaci úkonů vůči veřejné správě s využitím zmíněného elektronického podpisu. Občanský průkaz se rovněž stane bezpečným úložištěm dalších nástrojů poskytovaných dodavateli služeb. Plošné vydávání občanských průkazů s čipem a zrušení poplatku za jeho vydání předpokládá zpracovávaná novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

Novinkou roku 2016 je prodloužení platnosti občanského průkazu u občanů nad 70 let na dobu 35 let od data vydání dokladu. Žádost o vydání občanského průkazu je možné podat na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností.

V roce 2016 vydalo 205 obecních úřadů s rozšířenou působností a 22 pražských městských částí celkem 1 545 507 občanských průkazů, z čehož pouze 4 990 (0,32 %) bylo s čipem. Ve srovnání s předešlými lety jde o mírný pokles.

Cestovních dokladů úřady v roce 2016 vydaly 696 603. Stejně jako v případě občanských průkazů, i pro cestovní pasy byla v roce 2016 zrušena tzv. místní příslušnost a tím došlo ke zlepšení dostupnosti i ke zvýšení komfortu služby pro občany. Zažádat o cestovní doklad lze na kterémkoliv z 227 míst. Převzetí na jiném úřadu, než byla podána žádost, je nově možné při uhrazení správního poplatku 100 Kč.

Celkem bylo v roce 2016 ztraceno na 114 192 občanských průkazů a 39 690 cestovních pasů. Odcizeno bylo 44 277 dokladů, občanských průkazů z toho bylo 41 723 a cestovních pasů 2 554.

Řidičské průkazy, bodování řidičů a registr vozidel

Vydávání řidičských průkazů se řadí mezi další nejčastější činnosti přenesené působnosti obcí. V roce 2016 jich bylo obcemi vydáno 789 620.

Statistika bodovaných řidičů z roku 2016 ukázala, že každý 170. řidič dosáhl v loňském roce horní hranice trestných bodů. Zároveň měl každý 13. řidič na svém bodovém kontě alespoň jeden bod, počet bodovaných řidičů se v posledních letech drží na stejné úrovni a pohybuje se kolem 8 % z celkového počtu řidičů. Nejvyšší procento je v Ústeckém kraji (9,73 %) a vzhledem k vysokému počtu neaktivních řidičů nejnižší v Praze (6,07 %).

K poslednímu dni roku 2016 bylo mezi motoristy 39 524 dvanáctibodových řidičů. Alespoň jeden bod mělo na svém kontě k tomuto dni dokonce přes 520 tisíc řidičů. Z nich pouze 0,4 %, tedy 2 114 lidí, využilo možnost odečtu 3 bodů díky absolvování školení bezpečné jízdy. Toho se mohou zúčastnit řidiči, kteří nemají v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů, z toho žádný přestupek nesmí být šestibodový. Největší zájem o tuto službu byl v Jihomoravském kraji, nejmenší naopak v Karlovarském.

V roce 2016 bylo do registru vozidel zaneseno celkem 548 134 nových i ojetých vozidel (meziroční nárůst o 10 %). Současně bylo z registru vyřazeno 443 817 vozidel, z čehož bylo 18 % vyvezeno a 82 % zrušeno. V tomto případě jde o 42% pokles – vysoká hodnota v roce 2015 byla způsobená jednorázovým vyřazením vozidel v tzv. polopřevodu.

Přesto jde v součtu o téměř milion správních úkonů, které registr vozidel musel zpracovat. V tomto čísle navíc nejsou započítány další správní činnosti v oblasti evidence vozidel. Namátkou jde o schvalování technické způsobilosti a přestaveb, zápisy do technických průkazů a vydávání jejich duplikátů.

Registrační značky na přání přinesla novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Rok 2016 byl prvním rokem, kdy si mohli majitelé vozidel o individualizované značky požádat. Celkem jich tuto možnost využilo 5 211.

Poplatek za vydání jedné tabulky je 5 000 Kč, pro osobní automobil jsou vyžadovány dvě registrační značky. Tento poplatek v plné výši náleží obci, jež značku vydala.

 

 

Data k roku 2016.