VII. ročník konference Moderní veřejná správa se konal ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2023 v Olomouci v hotelu NH Collection Olomouc Congress.

Akce se konala za finanční podpory Rady kvality České republiky.

Na konferenci vystupily přední osobnosti z národní, regionální i lokální úrovně české veřejné správy a taktéž expertní sféry. Letošní program se zaměřil na aktuálně připravované legislativní novinky ministerstva vnitra i další aktuální témata z jiných resortů, na novinky ohledně Digitální a informační agentury nebo kybernetické bezpečnosti. Dalšími tématy byly mimo jiné i využití umělé inteligence ve veřejné správě, otázky rozvoje veřejné správy, kvalita a inovace ve veřejné správě či otázky komunikace a dezinformací.

Součástí konference byl i slavnostní večer, který se konal v prostorách Pevnosti poznání dne 31. května 2023 od 19 hodin. Hlavním bodem programu tohoto večera bylo předávání Cen Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě.

Informační leták s rámcovým programem konference si můžete stáhnout zde (pdf, 602 kB).

Kontaktní osoba:

Bc. Hana Zelenková, E: hana.zelenkova@mvcr.cz, Telefon: 974 816 597
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR

 

Předchozí ročníky konference:

Konference je pořádána v rámci projektu Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.