Dne 16. května 2019 Ministerstvo vnitra vyhlásilo 13. ročník soutěže o Ceny MV za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.

Více informací zde: http://kvalitavs.cz/ceny-mv/

Současně byla vydána Publikace vybraných příkladů dobré praxe z Cen MV za kvalitu ve veřejné správě 2017 a 2018 (PDF, 5 MB)