Působíte ve státní správě nebo územní samosprávě a pracujete s poznatky? Podílíte se na zpracování jakéhokoliv druhu analýzy, výzkumu nebo Vás tato témata zatím jen zajímají a rádi byste se o různých analytických metodách a postupech dozvěděli více, s maximálním praktickým přesahem pro Vaši každodenní práci? Pokud jste na otázky odpověděli ano, přihlaste se do vzdělávacího programu pro analytiky ve veřejné správě.

Pozn.: Leden 2024 – Kapacita na všechny běhy vzdělávacího programu včetně těch přidaných byla naplněna. Děkujeme za Váš zájem o vzdělávací program.

Co Vás ve vzdělávacím programu čeká

V průběhu pilotního vzdělávacího programu, který Ministerstvo vnitra ve spolupráci s odborníky na níže uvedená témata připravilo, se dozvíte, o čem vlastně analytická práce je a proč je důležitá. Naši lektoři Vám předají své znalosti a zkušenosti z oblasti kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Doporučí Vám, jak výsledky Vaší analytické práce komunikovat dál, směrem k relevantním cílovým skupinám a s respektem k zadání. Předáme Vám tipy na vizualizaci dat, seznámíme Vás s tím, jak progresivně využívat Excel a další nástroje, stejně jako otevřená data.

Forma a obsah jednotlivých vzdělávacích dnů

To vše v rámci celkem 4 prezenčních vzdělávacích dnů, vždy v malé skupině maximálně 13 kolegů. Každý vzdělávací den bude trvat celkem 7 hodin, včetně obědové pauzy.

 • 1. vzdělávací den: Proč pracovat s poznatky?
  • Lektor: Jan Hněvkovský
   • Rámcový obsah: Interaktivní vzdělávací den zaměřený na otevření témat: proč pracovat s poznatky, evidence-based přístup, role analytika v systému, analýza v cyklu veřejné politiky, hlavní rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem.
 • 2. vzdělávací den: Jakými způsoby pracovat s kvalitativními daty?
  • Lektorky: Jitka Uhrová a Sarah Komasová
   • Rámcový obsah: Seznámení s kvalitativním výzkumem ve veřejné správě – od vhodného nastavení výzkumného designu, přes sběr dat a základy dotazování, přes samotnou analýzu dat až ke zhodnocení a limitům kvalitativního výzkumu. To vše včetně praktických příkladů a cvičení.
 • 3. vzdělávací den: Jakými způsoby pracovat s kvantitativními daty?
  • Lektorky a lektoři: Jitka Uhrová, Sarah Komasová
   • Rámcový obsah: Seznámení s kvantitativním výzkumem – jeho podstatou, výběrem ze vzorku, deskriptivním zpracováním dat, až po základní nástroje inferenční statistiky s řadou praktických ukázek.
  • Lektorka: Radka Domanská
   • Rámcový obsah: Seznámení se způsoby získání a typy dat včetně otevřených dat ve veřejné správě, objasnění smyslu jejich využití a praktických příkladů.
  • Lektor: Petr Bouchal
   • Rámcový obsah: Principy práce s daty a exploratorní datová analýza. Budeme pracovat na reálném příkladu s pokročilejším použitím Excelu a ukážeme si principy použitelné při práci s jakýmkoli nástrojem.
 • 4. vzdělávací den: Jak výsledné závěry vizualizovat a prezentovat ostatním?
  • Lektor: Ondřej Staněk
   • Rámcový obsah: Seznámení se správnou vizualizací dat s využitím Microsoft Power Point, včetně řady praktických příkladů. Základní postupy vizualizace dat. Tvorba grafů, tabulek a přitažení pozornosti k datům. Vypíchnutí toho nejdůležitějšího z tabulek. Využití animací v datové prezentaci. Komunikace procesů pomocí schémat. Alternativní možnosti vizualizace dat.

Podmínky získání certifikátu

 • absolvování 1. a 4. vzdělávacího dne je vždy povinné
 • v případě 2. a 3. vzdělávacího dne si vždy budete moci zvolit, který z těchto dnů chcete absolvovat, které z témat se více hodí pro Vaši praxi (tj. zda se chcete zaměřit spíše na způsoby práce s kvalitativními nebo kvantitativními daty). V případě, že Vás zajímají obě témata, není problém dorazit na oba tyto povinně volitelné školící dny.
 • po absolvování vzdělávacího programu získáte certifikát o absolvování kurzu, pro získání certifikátu je tedy třeba zúčastnit se na minimálně 3 ze 4 vzdělávacích dnů

Termíny a místa konání

Jednotlivé běhy vzdělávacího programu mezi sebou nelze kombinovat (tj. např. absolvovat úvodní den v rámci prvního běhu a den věnovaný vizualizaci a prezentaci výstupů v rámci třetího běhu). Termíny jsou v rámci běhu navrženy vždy tak, abyste měli mezi jednotlivými vzdělávacími dny min. 14denní rozestup a absolvování kurzu významněji nezasahovalo do Vašich pracovních povinností.

Harmonogram běhů vzdělávacího kurzu

Lektoři vzdělávacího programu

Vzdělávacím programem Vás provedou lektoři s rozsáhlými praktickými zkušenostmi v oblasti analytické práce, z institucí jako jsou:

 • Ústav empirických výzkumů STEM,
 • GovLAB,
 • Staněk Consulting,
 • Ministerstvo vnitra apod.

Registrace na vzdělávací program

Kapacita na všechny běhy vzdělávacího programu včetně těch přidaných byla naplněna. Děkujeme za Váš zájem o vzdělávací program.

Kontaktní osoby

Pokud se chcete v souvislosti se vzdělávacím programem pro analytiky ve veřejné správě na cokoliv zeptat, neváhejte se obrátit na:

Vzdělávací program je realizován v rámci projektu Hodnocení výkonu veřejné správy v ČR a doporučení pro budoucí strategický rozvoj z pohledu OECD, reg. č. GG-PDP2-001. Projekt je spolufinancovaný z tzv. Norských fondů.