Dlouho trvající sucho či vysoká teplota ulic v letních měsících jsou vybranými dopady, které přiměly představitele Žďáru nad Sázavou jednat v souvislosti s klimatickými změnami. Město chce reagovat vytvářením zelených střech a fasád městských budov a zavedením odpovědného hospodaření s dešťovou vodou. Žďár nad Sázavou se rovněž zapojil do projektu adaptace sídel na změnu klimatu.

Podnětem aktivit byl návrh členů městského týmu společenské odpovědnosti (CSR) na městském úřadě a především pak aktivní přístup starosty města. Projekty se nejdříve setkaly se skepsí a konzervatismem dalších představitelů města, které bylo nutné přesvědčit o důležitosti opatření. Byla proto vypracována analýza využitelnosti a dopadů opatření s konkrétními vytipovanými pilotními objekty.

Prvním krokem bylo ozelenění budov. U jižních stran pěti vybraných městských budov byly osazeny popínavé rostliny s cílem zabránit přehřívání stěn při využití všech funkcí zeleně – ochlazování nebo například zvlhčování ovzduší. Dále se město soustředí na zadržování dešťové vody. Aktuálně je ve fázi projektové přípravy pro 5 budov jímání v podzemních nádržích nebo využití šedé vody například na splachování WC. První z projektů začne být realizován již v roce 2020, a to Mateřská škola Švermova.

Tím ovšem snahy města nekončí. Obdobný postup se plánuje i u dalších budov. Uvažuje se i o jímání dešťových vod ze zpevněných ploch města do mělkých průlehů s cílem ochlazovat okolí výpary. Dále se plánuje zavedení elektromobilů, využití sluneční energie nebo obnova polních cest. U vybraných aktivit (elektromobily nebo zelené střechy) město usiluje o zisk dotací. Uvažována je také změna pronajímání zemědělských pozemků s cílem upřednostnit zemědělce hospodařící způsobem šetrnějším ke krajině.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2020

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020/

 

Autor fotografie: Herbert Frank from Wien (Vienna), AT – Žďár nad Sázavou (Saar), Hauptplatz mit Pestsäule und Rathaus, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69877617